14 °C

"Sanayileşme tıkanma sinyalleri veriyor"

"Sanayileşme tıkanma sinyalleri veriyor"

"Sanayileşme tıkanma sinyalleri veriyor"

(16:00)ANKARA - Demokrat Parti (DP) tarafından hazırlanan "Ekonomi Raporu"nda, "Küresel ekonomiye entegre olan Türkiye'nin sanayileşmede tıkanma sinyalleri verdiği" öne sürüldü. DP'den yapılan açıklamaya göre, partinin Ekonomik Mali İşler Strateji ve Ar-Ge Başkanlığı tarafından "Ekonomi Raporu" hazırlandı. Son dönemdeki ekonomik durumunun değerlendirildiği raporda, "Türkiye'de 2001 krizinin ardından ekonomik ve siyasi istikrar sağlandığı, yüksek büyüme sürecine girildiği, ancak bu süreçte artık tıkanıklıkların baş gösterdiği" ifade edildi. Raporda, şu görüşlere yer verildi: "Hükümet tarafından açıklanan veriler ve ortaya konulan hedefler istikrarın getirdiği büyüme döneminin artık sonuna gelinmiş olduğunu gösteriyor. Nitekim 2002 yılında büyüme oranı yüzde 7.9, 2003 yılında yüzde 5.9, 2004 yılında yüzde 9.9, 2005 yılında yüzde 7.6, 2006 yılında yüzde 6 ve 2007 yılının 9 aylık döneminde yüzde 3.8 olarak gerçekleşmiştir. Yüksek büyüme sürecini devam ettirmek istiyorsak, yeni dönemde yeni politikalar uygulamamız gerekmektedir. Bu politikaların en önemlilerinden biri de hizmet ve/veya mal üretimine yönelik sürdürülen sanayi politikası olmalıdır. Ancak ne hükümetin ortaya koyduğu hedefler ne de mevcut cari açık bu yönde bir umut vermektedir." Türkiye'de 2001 krizinin ardından uygulanan ekonomi programı ile makro ekonomik istikrarın sağlandığı, enflasyon oranının tek haneli düzeye çekildiği, bütçe açığının hızla kapandığı, borç oranlarında kayda değer bir iyileşme sağlandığı ve küresel ekonomiyle entegrasyonun güçlendiği belirtilen raporda, sağlanan bu istikrar ortamının, yatırımları, üretimi ve istihdamı harekete geçirdiği, bu suretle 3 yılda ortalama yüzde 7,5 oranında büyümek gerçekleştiği anımsatıldı. "Cari işlemler açığı, 2007'de 38 milyar dolar" Buna rağmen istikrarı sağlayan temel göstergelerde son dönemde bozulmalar görüldüğü kaydedilen raporda, şu tespitler yapıldı: "2002 yılının Ocak ayında yüzde 73,2 düzeyinin ardından iki yıl içinde hızlı bir düşüş gösteren enflasyon, 2007 de ise büyük zorlamaya rağmen yüzde 8.9 gibi kritik bir noktada tutturulabilmiştir. Enflasyon, bütçe açığı, cari işlemler açığı ve borç dinamiklerinde iyileşmeler durmuş, hatta yer yer geriye gidişler başlamıştır. Sonuç olarak enflasyon oranını daha da aşağı çekmek pek kolay olmayacağı anlaşılmaktadır. 2006 yılında 32.5 milyar dolar olan cari işlemler açığının, 2007 yılında 38 milyar dolar civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Göstergelerdeki bozulmaya ilave olarak büyümede de belirgin duraklama ve gerileme sinyalleri çok belirgin olarak görünmektedir. 2007 yılına büyüme rakamları olarak bakıldığında birinci çeyrekte büyüme yüzde 6.8, ikinci çeyrekte yüzde 4.1, üçüncü çeyrekte yüzde 2 ve dördüncü çeyrekte ise 1.8'ler seviyesinde gerçekleşti. Küresel ekonomiye entegre olan Türkiye sanayileşmede tıkanma sinyalleri veriyor."