Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta azaldı

Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 3 puan azalarak 102,2 seviyesine indi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı. Bu yılın aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 3 puanlık düşüşle 102,2 oldu. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mal stoku miktarı, son üç aydaki toplam sipariş ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkiledi. 

Aynı dönemde genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim miktarı, mevcut mal sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise aralıkta bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 108,8 puan seviyesinde gerçekleşti.   

Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 8,1 

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü. İç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlendi. 

Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği kaydedildi. 

Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi. 

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıflayarak devam ettiği aktarıldı. 

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek oniki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise bir önceki ay seviyelerinde devam ettiği görüldü. 

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. 

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği bildirildi. Gelecek oniki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,1 oldu. 

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 11,7'ye gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 72,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 15,9'a yükseldi.