13 °C

REYTEK hisseleri özelleştirilecek

REYTEK Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ'de bulunan yüzde 48 oranında kamu hissesi blok olarak özelleştirilecek.

REYTEK hisseleri özelleştirilecek

 

 

ANKARA - Gayrimenkul AŞ'nin iştiraki REYTEK Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ'de bulunan yüzde 48 oranında kamu hissesi blok olarak satış yöntemi ile özelleştirilecek.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) Resmi Gazete'de yayımlanan ihale duyurusuna göre, ihale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ''pazarlık usulü'' ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma şeklinde sonuçlandırılabilecek.

İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmeleri için gereken 500 bin lira geçici teminat, nakit olarak veya banka teminat mektubu şeklinde alınacak.

İhale şartnamesi 5 bin liralık şartname bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu ile ÖİB'den alınabilecek.  Dekontta "REYTEK Tütün Sanayi ve Ticaret AŞ İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli" ifadesi ile ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun (Ortak Girişi Grubu olması halinde Ortak Girişim Grubunun adına veya üyelerinden birinin adına olması gerekir) ismi de açıkça belirtilecek. Şirket ana sözleşmesi gereğince İhale konusu hisseler üzerinde şirketin diğer ortaklarının ön alım hakkı bulunuyor. ihalede oluşan en yüksek teklif tutarı ön alım hakkı sahibine teklif edilebilecek. Yapılan teklif sonucunda ön alım hakkı sahibinin kendisine verilen süre içerisinde teklifi kabul etmesi halinde hisselerin satışı ön alım hakkı sahibine yapılacak.

Tekliflerin İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, en geç 3 Ekim 2013 saat 17.00’ye kadar kapalı bir zarf içerisinde İdarenin "Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA" adresine elden teslim edilmesi gerekiyor. Belirtilen teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi olacak.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap