Rusya, buğdayda şampiyonluk yolunda

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ahmet COŞKUNAYDIN
ahmetcoskunaydin@hotmail.com

Yakın yıllara kadar 'buğday ithal etmezse, açlıktan ölecek' denilen Rusya, o günleri geride bıraktı. Son yıllarda, dünya buğday ihracatçıları arasında ön sıralarda yer alan Rusya'nın, kısa zaman içinde bu sıralamada şampiyonluğu yakalaması sürpriz olmayacak.

Rusya, ülkede bu yılın hasadından yaklaşık 70 milyon ton buğday üretimi bekliyor. Türkiye'nin ürettiği buğdaydan 3.5 kere daha fazla bir buğday elde eden Rusya'nın, bu büyük rekoltesi nedeniyle, ihracatında da önemli bir artış beklentisi söz konusu.

Rusların, elde ettikleri 70 milyon ton buğdayın, iç tüketimden arta kalan 30 milyon onu ihraç etmeleri söz konusu. Rusya'da buğdayda bu denli bereket olmasının etkenleri arasında, olumlu geçen hava koşulları yanında, ekim ve hasatta uygulamaya sokulan yüksek teknolojilerin payı da söz konusu. Üretimde artışın önemli etkenlerinden birini de daha önceleri devlet denetiminde yapılan (Sovhoz), tarımın, ağırlıklı olarak özel girişimcilerin eline bırakılması.

Rusya, buğdayda hayata geçirdiği bu atılımla, dünya buğday ihracatında lider ülkeler olan Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'nın da müşterilerini ellerinden alacak gibi görünüyor.

Bu en büyük alıcılar ise başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu ülkeleri ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin de alıcılar arasında bulunduğu Rus buğdayının en taze müşterisi olan Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Rusya ile buğday alım anlaşması yapması, bu ülkelerin yönlerini Rus buğdayına çevirmeye başladıklarının göstergesi.

Ülkemizde ise buğday üretimi son 30 yıldır nüfusun ve tüketimin artmasına karşılık yerinde saydığı öne sürülüyor.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın hazırladığı Buğday Raporunda 1986- 1990 yılları arasında ortalama 18.9 milyon ton olan buğday üretimimiz, aynı şekilde 2005-2010 yılları arasında da yine 19 milyon ton ortala bir rekolte ile gerçekleşmiştir. Bu tabloya bakıldığında da tüketim ve nüfus artışına karşın, üretimin yerinde saydığı rahatça görülebilir.

Bu yerinde sayma veya gerilemede, çiftçinin yetersiz eğitimi, yetersiz teknoloji ve az kalan desteklemenin etkili olduğunu ise, yetkililer hariç herkes biliyor...

İşte bu nedenlerle, bir dönemlerin buğday ülkesi, başka ülkelerin rekoltesini takip etmek durumunda kalıyor...

Söz konusu aksaklıklar giderilse, biz de buğday ihracatçısı olabileceğiz...