27 °C

Sendika, grev ve lokavt kanunlarında sona yaklaşıldı

Sendika, grev ve lokavt kanunlarında sona yaklaşıldı

Sendika, grev ve lokavt kanunlarında sona yaklaşıldı

ANKARA - İşçi ve işveren sendikalarının büyük oranda uzlaşmayla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderdiği ve genel bir mutabakatla çıkması beklenen Toplu Sözleşme Greve ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu taslaklarında son dönemece girildi. Taslağın bu hafta içinde tekrar taraflarla yapılacak bir değerlendirme ile gündeme gelmesi bekleniyor. Görüşmeler sonunda oluşacak son taslağın, Çalışma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na ve dolayısıyla TBMM'ye sunması bekleniyor. Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu'nda, bir sendikanın toplu sözleşme yürütme yeterliliğini tanımlayan "yetki" maddelerindeki tartışma belirli bir aşamaya gelmesine rağmen tam mutabakat sağlanamadı. Ancak gelinen aşamanın bütün taraflarca "çok önemli bir seviye" olduğu yorumları yapılıyor. İşçi sendikaları üzerindeki en büyük engel, daha önce tanımlanan "işkolu barajı" olmuştu. Bütün sendikalar, toplu sözleşme imzalayabilmek için o işkolunda çalışan işçilerin yüzde 10'u kadar üyeye sahip olma şartını aşmaları gerekiyordu. Bu tespit de her yıl iki defa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılıyor ve resmi bir yazı ile sendikaya yetki veriliyordu. Bakanlığın bu resmi işlemi nedeniyle sendikaların üzerinde "demoklesin kılıcı" olduğu yorumları yapılıyordu. Tarafların görüşmelerinde bu barajın nicelik olarak değil bazı "niteliklere bağlanması" konusunda uzlaşmaya varılmıştı. İşkolu barajı kriterleri DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, tarafların uzlaşmaya vardığı yeni "işkolu" barajı kriterleri şöyle olacak: . Ekonomik Sosyal Konsey'e üye konfederasyonların üyesi olan sendikalar, ülke çapında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş ve birden fazla işyerinde örgütlü olmaları halinde otomatik olarak işkolunda sözleşme imzalama yetkisine sahip olacak. . Bir sendika, konseyde bulunan konfederasyonlardan birine üye değilse işkolunda çalışanların 1/3'ü oranında örgütlü olması halinde tek başına sözleşme imzalayabilecek. . Yeni konfederasyonların kurulmasının engellenmemesi için en az üç sendika bir araya gelerek yeni konfederasyon kurabilecek. Bu konfederasyonun üyesi 80 bini aşıyorsa, bu konfederasyona üye sendikalar, birden fazla işyerinde örgütlü olmak ve Türkiye çapında faaliyet göstermek koşuluyla işkolu yetkisi almış olacaklar. İşyeri barajı hala sıkıntılı İşkolu barajı konusunda sıkıntı aşılamadı. İşveren kesimi, mevcut çalışanların yüzde 50+1'i sayıda üyeye sahip olmak şartının işkolu barajı olarak uygulanması konusunda ısrarını devam ettiriyor. Hatta bunu bir ön şart olarak masada tutuyor. İşçiler ise işyeri barajının yüzde 33'e kadar çekilmesi yönünde ısrarlarını sürdürüyor.