Sendika ve kitle örgütlerinden protesto çağrısı

Aralarında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin de bulunduğu demokratik kitle örgütleri, rüşvet ve yolsuzluk operasyonu dolayısıyla hükümeti protesto etmek için 11 Ocak'ta eylem yapacağını duyurdu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) 11 Ocak'ta "Özgürlük, Barış, Demokrası, Adalet ve Emek Mitingi" düzenleyeceğini duyurdu. 

Basın açıklaması yapan sendika ve örgütlerin ortak açıklaması şöyle;

"11 yıldır iktidarda bulunan AKP ve gizli ortağı Gülen Cemaati arasındaki ittifak çatırdadı; etrafa rüşvet, yolsuzluk, ihtilas (aşırma), irtikâp (yiyicilik) yayıldı.

Her iki tarafın birbiriyle ilgili iddialarını birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadığını, suç ortağı olduklarını biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarını biliyoruz.

İktidarda on birinci yılını tamamlayan AKP, gizli ortağının da yardımıyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskıcı, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz, olmayacak.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumları; bütün inisiyatif, bütün dayanışma, bütün forumları; tek bir istisna bile bırakmadan bütün yurttaşlarımızı yan yana gelip, omuz omuza vermeye;

11 Ocak 2014‘te Ankara‘da yapacağımız ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE EMEK MİTİNGİ‘ni ülkenin her bir tarafında hep birlikte örgütlemeye, çoğaltmaya, büyütmeye, katılmaya çağırıyoruz!"

Etiketler