Serbest bölgede ödemeler TL veya dövizle yapılabilecek

Serbest bölgelerde bazı ödemelerde TL zorunluluğu kaldırıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Bakanlar Kurulu, Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler Hakkında Karar’da değişiklik yaparak bazı ödemelerin TL ile yapılması zorunluluğunu kaldırdı.

Yeni düzenlemeye göre serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme döviz veya TL ile yapılabilecek.

11 Mayıs 2017’de yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin TL ile ödeme yapılabileceği hükme bağlanırken, bunun dışında kalan tüm ödemelerin TL ile yapılması öngörülmüştü.

Aynı kararda, kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretlerin TL ile ödeneceği, tarifelerin TL olarak belirlenmesine ilişkin işlemlerin de 3 ay içinde tamamlanması zorunlu tutulmuştu.