7 °C

Seyahat acentalarının evrakı azaldı

Kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, yasalaştı

Seyahat acentalarının evrakı azaldı

 

 

ANKARA - Seyahat acentalarından, bazı belgelerin istenilmesi zorunluluğuna son veren kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, seyahat acentalarının, reklam ve tanıtma belgelerinden birer nüshayı, dağıtımlarından 15 gün önce Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderme zorunluluğu kaldırıldı.

Ayrıca, seyahat acentalarının, seyahat acentaları faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla yaptıkları sözleşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderme zorunluluğuna da son verildi.

Kanuna göre, seyahat acentası işletme belgesinin iptal durumları yeniden belirleniyor. Buna göre; işletme belgesi iptal olunan seyahat acentaları ve bunların şubelerine ve bunların iptale neden olan işlemi sırasındaki ortakları ile bunların eşleri ve birinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarına 5 yıl süreyle, zorunlu sigortanın yaptırılmaması ile müşteriyi aldatıcı, kamu güveninin sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davranışlarda bulunmak, gerekli teminatı bulundurmamak durumunda ise 10 yıl süreyle belge verilmeyeceği hükmü yasa metninden çıkartıldı.

Kanun yürürlüğe girmeden önce belge alma niteliğini kaybetmesi veya kanunda bulunmayan faaliyetler nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez idari para cezası alarak, işletme belgesi iptal edilen seyahat acentası, 1 yıl içinde talep etmesi halinde işletme belgesini yeniden alabiliyor.

Birlik, gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabiliyor. Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube müdürü veya şube bürosunun kadrolarını tespit ediyor.

Genel Kurulda, Atatürk Orman Çiftliği Kanununda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşülmesine geçildi.

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap