12 °C

Sigara cezasını zamanında ödeyene indirimli tarife

Sigara cezasını zamanında ödeyene indirimli tarife

Sigara cezasını zamanında ödeyene indirimli tarife

ANKARA - Yasak getirilen yerlerde sigara içenler için, fotoğraf ve video kaydı gibi görsel dokümanlar da ispat aracı olarak kullanılacak. Sigara yasağındaki 62 YTL'lik idari para cezasının, kanuni süresi içinde ödenmesi halinde 15,5 YTL indirim uygulanacak. İçişleri, Maliye ve Sağlık bakanlıklarının dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yer, araç, bina ve tesislerde tütün ürünü tüketenlere verilecek idari yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 19 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğe göre, belirtilen yerlerde tütün ürünü tüketenlere ilgili idari birim amirinin yetkili kıldığı kamu görevlileri tarafından idari para cezası verilecek. Yetkili kamu görevlileri, bu yerlerde tütün ürünleri tüketildiğini haber aldığında, gerekli araştırmayı ivedilikle yapacak. Araştırma sonucu yeterli delil bulduğunda ya da tütün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde, idari yaptırım karar tutanağı düzenleyecek. Tütün ürünü tüketiminin ispatında, usulüne uygun olarak tanzim edilen tutanak veya olay raporu, varsa ihbarda bulunan, şikayetçinin ya da diğer kişilerin beyanlarını içeren tutanak ve ispata yarar fotoğraf, video kaydı gibi görsel dokümanlar yeterli olacak. 3 nüsha tutanak düzenlenecek Tebliğ uyarınca idari yaptırım karar tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenecek. Bir sureti ilgili kişiye verilecek tutanağın, bir sureti kararı uygulayan birimde kalacak, diğer sureti de para cezasını tahsile yetkili idareler hariç, ilgilinin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine gönderilecek. Aynı kabahatin birden fazla işlenmesi durumunda her bir kabahat için ayrı idari yaptırım tutanağı tutulacak. Yasak yerde tütün ürünü tüketiminin tespiti halinde, karar tutanağı imzalatılırken, kişiye şu konularda bilgi verilecek: -Tebliğ tarihinden itibaren idari para cezasını 1 ay içinde ödemesi gerektiği -Yaptırım kararının kendisine tebliğ veya tefhim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde karara karşı sulh ceza mahkemesine başvurabileceği, bu süre içinde başvuru yapmazsa, kararın kesinleşeceği -İdari para cezasının kanun yoluna başvuru süresi içinde ödenmesi halinde cezanın dörtte üçünün tahsil edileceği -Peşin ödemenin, kişinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyeceği Tutanak düzenlenmesi sırasında kişi, imza atmaktan kaçınırsa, bu durum da tutanağın "idari yaptırım uygulanan şahsın imzası" bölümünde belirtilecek ve tutanağın bir nüshası ilgili kişiye verilecek. Süresinde ödeyene indirim isteyene 4 taksit seçeneği Tebliğe göre, yasaklanan mekanlarda tütün ürünü tüketenlere verilecek 62 YTL'lik idari para cezasının kanuni süresi içinde ödenmesi halinde, 15,5 YTL indirim uygulanacak ve bu şekilde ceza 46,5 YTL olarak tahsil edilecek. Kişinin cezanın yazıldığı anda rıza göstermesi veya kanun yoluna başvurmadan cezayı ödemek istemesi hallerinde, cezanın toplam miktarı, indirilen tutar ve tahsil edilen tutarlar, mutemet alındısında ayrı ayrı gösterilecek. Kişinin ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 ay içinde başvurması halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin ödenmesi koşuluyla, 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödenmesi kararı da verilebilecek. Taksitlendirme başvurusu, idari yaptırım kararının tebliğini takip eden 1 ay içinde kararı veren idareye yapılacak. Talepler de, idareler tarafından değerlendirilip, karara bağlanacak. Bu arada idari para cezasına ilişkin idari yaptırım kararı, tebliğ ya da tefhim tarihinden itibaren, ilgilinin 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurmaması halinde kesinleşecek. Fiilin işlendiği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuk ile akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış kişiler hakkında da idari yaptırım tutanağı düzenlenecek. Ancak idari para cezası uygulanmayacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.