Sosyal güvenlikte düzenleme 26 Şubat'ta komisyonda

Sosyal güvenlikte düzenleme 26 Şubat'ta komisyonda

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

(13:00)ANKARA - Kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngören tasarı, 26 Şubat Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Hükümet tarafından 27 Kasım 2007 tarihinde TBMM'ye sevk edilen tasarı, ilk önce tali komisyon olarak TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda ele alındı. Daha sonra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen tasarı, alt komisyona havale edilmişti. AK Parti Ankara Milletvekili Zekai Özcan başkanlığında oluşturulan Alt Komisyonun, tasarı üzerindeki çalışmaları yaklaşık 2 ay sürdü. Çalışmaları 1 hafta önce tamamlanan ancak başta, "milletvekillerinin özlük hakları"nda yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin husus olmak üzere bazı maddelere milletvekillerinin şerh koyduğu alt komisyon raporu, 26 Şubat Salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacak. Tasarı, sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almayı; bu sigortalardan yararlanma şartlarını; finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemeyi; sosyal sigortaların ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları belirlemeyi amaçlıyor. Tasarıya göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 25'inin toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle hesaplanacak. Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak. Yaşlılık aylığı bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak. Malullük ve ölüm aylığından yararlanmak için SSK'lılardaki 900 günlük prim ödeme gün sayısı 1800 güne çıkartıldı, memurlarda ise 3600 gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 güne düşürülecek. Yatarak tedavilerde, sağlık hizmet bedelinin yüzde 1'i oranında katılım payı alınacak. Ancak SGK, bu oranı sıfırlamaya veya 2 katına çıkarmaya yetkili olacak. Sanatçı ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu bazı iş kollarında, kamuoyunda "yıpranma hakkı" olarak bilinen fiili hizmet zammı kaldırılacak Özel hastaneler, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmeti bedelinin yüzde yüzde 20'sine kadar ilave ücret talep edebilecek. Çalışanlardan kademeli olarak sosyal güvenlik destek primi alınacak. Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların primleri, devlet tarafından ödenecek. İşveren, işçinin ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerini banka hesabına yatıracak. Asgari işçilik oranlarının saptanması amacıyla kurum bünyesinde asgari işçilik tespit komisyonu kurulacak.