Tahsisli Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılacak

100 Günlük Eylem Planı’nda taşınmaz yönetimine dair kritik kararlar alındı. Buna göre, tahsisli Hazine taşınmazları ekonomiye kazandırılacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı’nda kamu taşınmaz yönetimine yönelik önemli kararlar alındı.

Aralarında tatil köyü, lojman, sosyal tesis, bina gibi taşınmazların da bulunduğu 20 ilde, Hazine’ye ait tahsisli taşınmazların satış ya da kiralanması için harekete geçildi. Bu taşınmazların tahsisi kaldırılarak Hazine’ye devri yapıldıktan sonra ekonomiye kazandırılacak. Ayrıca, Hazine’ye ait arsa ve araziler hızla belirlenerek, turizm ya da sanayi alanı, ticari alan vb. olarak değerlendirmek üzere uygulayıcı kuruluşlara devirler de başlayacak. Belirlenecek atıl taşınmazlar arasında çeşitli kamu kuruluşları tarafından daha önce inşaat için tahsis edilen ancak herhangi bir inşaat yapılmayan şehir merkezlerindeki kuruluşlar, lojmanlar ve dinlenme tesislerinin olduğu belirtildi. Bunların bazılarının üzerinde yapı olduğu da kaydedildi. Bu kapsamda hızlandırılacak işlemler arasında millet bahçesine dönüştürülecek stadyumlar ile boşaltılan ve boşaltılacak çeşitli askeri birliklerin şehir merkezlerindeki arsaları olması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından şehir hastanelerine taşınılması sonrası boşalacak tesisler de kapsama alınabilecek.

Öte yandan, kamunun olası gelir getirici taşınmaz yönetim araçlarından olan tescil harici alanlarla ilgili olarak 13 bin kilometrekare alana yönelik bir hedef de konuldu. Uzmanlar, tescil harici alanların Hazine’ye ait olmakla birlikte herhangi bir şekilde bir niteliğe uygun olarak tescil edilmeyen (herhangi bir kullanım için kayda geçirilmeyen) alanlar olduğu, bunların boş olabildiği gibi kayıtsız biçimde tarım ya da başka bir şekilde kullanıcısı olabildiği belirtildi. Uzmanlar, şehirlere yakın çok sayıda tescil harici alanın bulunduğunu belirttiler. Bu alanların konut, turizm, sanayi-ticaret, tarım için kullanıma açılması, kullanan varsa satış ya da kiralamasının yapılmasıyla ilave gelir sağlanabileceği vurgulandı.

2018 yılı programı kararında uyum değişikliği yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum amacıyla 2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar’da değ iş iklik yapılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Program uygulaması, koordinasyonu ve izlenmesine yönelik kararda adı geçen kurum ve kuruluşlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde yeniden düzenlendi. “Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanlığı”, “Kalkınma Bakanının” ibaresi “Strateji ve Bütçe Başkanının”, “Yüksek Planlama Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanı tarafından”, “Yüksek Planlama Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”, “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” olarak değiştirildi. Programda adı geçen bakanlıkların isimleri de yeni sistemdeki değişikliklere uyumlaştırıldı. Karar, 9 Temmuz 2018’den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu konularda ilginizi çekebilir