13 °C

Taşeron yarın masaya yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, yarın, memur, işçi ve işveren temsilcileriyle alt işverende çalışan işçilerin sorunlarını çözmek için bir araya gelecek.

Taşeron yarın masaya yatırılacak

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile memur, işçi ve işveren sendikaları konfederasyonları temsilcileri yarın bir araya gelerek, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklerle alt işverende çalışan işçilerin sorunlarını çözmek için yürütülen çalışmaları masaya yatıracak.

Bakan Çelik'in başkanlığında toplanacak Kamu Personeli Danışma Kuruluna Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra ilgili bürokratlar katılacak.

Bakan Çelik, son toplantıda, 657 sayılı kanunda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin bilgi vermiş ve sosyal tarafların görüşlerini sunmalarını istemişti.

Yarın yapılacak toplantıda, şu konular masaya yatırılacak:

-Memurlara rotasyon uygulaması nasıl yapılacak ve kimleri kapsayacak?
-Müsteşar ve genel müdürlerin görev süresi sınırlandırılacak mı?
-Uzman yardımcılarının uzmanlığa geçişi için öngörülen 3 yıllık süre indirilecek mi?
-Daire başkanı, genel müdür ve diğer üst düzey yöneticilerin atanabilmesi için gereken memuriyet süresi düşürülecek mi?
-Disiplin cezalarına ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacak?
-Sözleşmeli (4B) ve geçici (4C) personeli kadroya geçirilecek mi?

Taşeron masada

BakanFaruk Çelik başkanlığında yarın toplanacak Üçlü Danışma Kuruluna işçi ve işveren temsilcileri katılacak. Daha önce yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında Bakan Çelik, alt işverenliğe ilişkin yapılması planlanan düzenlemeleri işçi ve işveren temsilcilerine sunmuş ve tarafların görüşlerini istemişti. Yarın yapılacak toplantıda, sosyal tarafların konuyla ilgili görüşleri değerlendirilecek.

Bakanlığın daha önce sosyal taraflara sunduğu çalışmaya göre, taşeron işçilerinin çalıştığı işlerin ihale süreleri en az 3 yıla çıkarılacak. Alt işverenlik tanımı netleştirilecek, yardımcı işlerin tamamı alt işverene verilebilecek. Muvazaa kavramı ve iş müfettişlerinin muvazaa tespiti yapma yetkisi kaldırılacak. Kanuna aykırılığa iş mahkemeleri karar verecek ve mahkeme kararlarının temyiz yolu açık olacak.

Taşeronda çalışanların tam ve düzenli ücret almaları sağlanacak. İşverenin, alt işverene veya yükleniciye verilen her türlü işte, işçi ücretlerinin ödenip ödenmediğini aylık kontrol edilecek, ödenmeyen ücret varsa işçinin banka hesabına yatırılacak.

Taşeronda çalışan işçinin aynı iş yerinde ilk işe girdiği tarih esas alınacak, alt işveren değişse dahi işçi yıllık ücretli izne hak kazanabilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap