16 °C

TCDD, 140 gayrimenkulü satıyor

TCDD, 140 gayrimenkulü satıyor

TCDD, 140 gayrimenkulü satıyor

(13:00)ANKARA - TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, muhtelif bölge müdürlüklerinde bulunan toplam 140 adet taşınmaz gayrimenkulünü satıyor. Mülkiyeti TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. Bölge Müdürlüğü sınırları içindeki işletmecilik faaliyetleri kapsamı dışında kalan 140 adet taşınmaz, Eskidji Müzayedecilik Ticaret İthalat İhracat A.Ş. aracılığıyla halktan teklif alma yöntemi ile peşin olarak satılacak. Halktan teklif alma toplantısına katılacak olanlar, şartnamede belirtilen taşınmazların her biri için nakit katılım bedeli ödeyecek. En yüksek teklifi veren alıcı, teklif bedeli üzerinden yüzde 10 oranında ek teminatı en geç toplantıyı takip eden 5 gün içinde mesai bitimine kadar ilgili hesap numarasına yatıracak. Satışlar, 26 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de İstanbul Eskidji Yenibosna merkez olmak üzere ses ve/veya görüntülü bağlantı ile Ankara Sürmeli Oteli Eskidji İzmir Bölge Ortaklığı ve Adana Mavi Sürmeli Otelinde gerçekleştirilecek. Satışa çıkarılan taşınmazların bulundukları yerler ve cinsleri şöyle: "İstanbul 1. bölge (arsa, dubleks konut), Sakarya 1. bölge (arsa), Ankara 2. bölge (arsa), Karabük 2. bölge (su pompa binası), Niğde 2. bölge (arsa), Zonguldak 2. bölge (arsa), Balıkesir 3. bölge (arsa), İzmir 3. bölge (arsa), Amasya 4. bölge (arsa), Erzincan 4. bölge (tarla), Erzurum 4. bölge (istinat binası ve müştemilatı, arsa, ahır, ev ve avlusu), Kars 4. bölge (bina ve pompa yeri, arsa, arsalı kagir ev), Samsun 4. bölge (arsa), Sivas 4. bölge (arsa, tarla, kagir amele barakası, ham toprak), Elazığ 5. bölge (kagir dükkan, kagir ev, arsa, susuz tarla), Malatya 5. bölge (arsa), Adana 6. bölge (kagir eski istasyon binası ve müştemil demiryolu tek olarak satılacak, imar parseli, arsa), Mersin 6. bölge (parsel), Niğde 6. bölge (tarla), Osmaniye 6. bölge (arsa, arsalı kagir dükkan, kagir fırın, kagir lokanta binası), Burdur 7. bölge (arsa), Isparta 7. bölge (arsa)"