Teknoparkların daha fazla desteğe ihtiyacı var

Teknokentlerin yeni bir büyüme dalgası yakalayabilmesi için Ar-Ge desteklerinin artırılması, teknopark işleticisi şirketlerin sermaye yapısının güçlendirilmesi gerekiyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Talip AKTAŞ

Çıkarılan özel mevzuatla birlikte 2001'den itibaren sayıları hızla artan teknoparklarda Ar-Ge ve üretim faaliyeti gösteren firma sayısı Şubat 2017 itibarıyla 4 bin 794'e yükseldi. 16 teknopark ise faaliyete geçmek için hazırlıklarını yürütüyor. Mevcut teknokentlerin, tamamlanmış ve devam eden toplam Ar-Ge proje sayısı Şubat 2018 itibariyle 35 bin 318 adete, ulusal ve uluslararası ölçekte tescil edilen patent sayısı 940'a, gerçekleştirdikleri ihracat toplamı ise 3.4 milyar dolara çıktı. Bu olumlu gelişme seyrine rağmen, son üç yılda proje sayısındaki durağanlık dikkati çekiyor. Nitekim 2011-2014 arası dönemde yüzde 43 artış gösteren proje sayısının, 2014-2017 döneminde yerinde saydığı gözleniyor. Teknokentlerin yeni bir büyüme dalgası yakalayabilmesi için Ar-Ge desteklerinin artırılması, teknopark işleticisi şirketlerin sermaye yapısının güçlendirilmesi ve kuluçka merkezinde yer alan firmalara da özendirici ölçekte destek sağlanması önem taşıyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir