16 °C

Temel ceza kanunlarında değişiklik öngören yasa yürürlükte

Temel ceza kanunlarında değişiklik öngören yasa yürürlükte

Temel ceza kanunlarında değişiklik öngören yasa yürürlükte

(12:00)ANKARA - Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla 170 kanunda değişiklik öngören yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre bazı uygulamalar şöyle; Akarsular üzerinde izinsiz balık üretim tesisi kuranlar, 250 YTL idari para cezasına çarptırılacak. Türkiye limanlarına girip çıkan gemilerden, Limanlar Kanununa muhalefet edenlere, liman başkanı tarafından 500 YTL'den 20 bin YTL'ye kadar idari para cezası verilecek. Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle el konulan gemi, limanın bulunduğu yerin mülki amirliğince, ihale mevzuatı hükümlerine bağlı olmaksızın satılacak. Yasa, uzman olmayıp da laboratuvar açanlar veya izinle açtıkları laboratuvarları uzman olmayan kişilere bırakanlara, bin YTL'den 5 bin YTL'ye kadar idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. Sahte doktor ve diş hekimlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecek. Ruhsatsız ve izinsiz sünnetçilik yapanlar, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ruhsatsız eczane açanlara 3 aydan 1 yıla kadar, diplomasız kimyagerlik veya kimya mühendisliği yapanlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Yatan hastalardan, fazla ücret alan özel hastanelere 10 bin YTL idari para cezası uygulanacak. Özel hastanelerde, gerekli laboratuvar tetkiklerini yapmadan, karın, göğüs ve beyin ameliyatları yapan doktorlara 5 bin YTL idari para cezası verilecek. Tedavisini üstlendiği hastaları, yerine vekil bırakmadan izinsiz terk eden uzman doktorlar, 2 bin YTL idari para cezasına çarptırılacak. Paralı yollardan geçiş ücreti ödemeden geçen araç sahiplerine, geçiş ücretinin 10 katı kadar idari para cezası uygulanacak. Bir doğal veya sosyal felaket nedeniyle ya da başka herhangi bir sebeple belgelerin yok olması veya kaybolması halinde, dava zaman aşımı süresi, dosya kovuşturma işlemleri devam edecek ölçüde tamamlanıncaya kadar işlemeyecek. Ancak, dosyanın yok edilmesine veya kaybolmasına kasten sebebiyet verilmemiş olması halinde ise durma süresi 5 yıldan fazla olamayacak. Sınır dışı edildikleri veya Türkiye'yi terk etmesi gerektiği halde ülkeye izinsiz gelen yabancılar, 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.