13 °C

Termik santrallarda üretim Çevre Kanunu 'kıskancında'

Termik santrallarda üretim Çevre Kanunu 'kıskancında'

Termik santrallarda üretim Çevre Kanunu 'kıskancında'

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde elektrik üretimi gerçekleştiren termik santralların, Çevre Kanunu ile zorunlu hale getirilen baca gazı arıtma tesisi yatırım girişimi DPT'ye takıldı. DPT, termik santrallara baca gazı tesisinin yatırımının özelleştirme sonrasına bırakılmasını önerirken, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) termik santralların devamlılığı için kamunun bu yatırımlardan muaf tutulmasını istedi. 2010 yılına kadar arıtma tesislerinin kurulmaması halinde kamuya ait termik santrallarda üretim durma noktasına gelecek. Yatırımlar DPT'ye katıldı EÜAŞ'ın hazırladığı raporda Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği'ne 4 yıl geçiş süresi tanıdığına dikkat çekilirken, bu sürenin kamu kurumları için yatırım ödeneği ve harcama izni alındığında başlaması istendi. Konu ile ilgili Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, santrallara arıtma tesisine yönelik DPT'nin 'özelleştirme sonrasına bırakın' cevabı verdiğini dile getirirken, "Yönetmelik 4 yıl geçiş süresi öngördüğü için şu anda yönetmeliği ihlal etmiş bir durumda değiliz. Fakat söz konusu yatırımlar zaman alıyor, bir an önce başlayıp bitirmek istiyoruz" dedi. 1 milyar dolar gerekli EÜAŞ'ın bugüne kadar 581 milyon dolar çevre yatırımı yapıldığı belirtilirken, 1 milyar dolarlık yeni çevre yatırımına ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. EÜAŞ'ın raporunda Türk Ceza Kanunu'nun çevreyi kirletenlere hapis ve para cezası öngören maddelerine atıfta bulunularak, "Söz konusu maddeler 12 Ekim 2006'da yürürlüğe girmiş olup kuruluşumuz tarafından işletilmekte olan bazı termik santrallar için, emisyon sınır değerlerinin sağlanmasına yönelik baca gazı kükürt arıtma tesisi kurulması, elektrofitillerin iyileştirilmesi gibi önlemlerin bir kısmı ödenek yetersizliği nedeni gerçekleştirilememektedir. Bu maddeler nedeniyle çevre mevzuatına uygun olmayan bazı santrallarımızı işletemez hale gelme riski bulunmaktadır" diye uyarıda bulunuldu. Üretim 8.5 milyar kWh arttı EÜAŞ, termik santralların rehabilite edilmesi durumunda 'üretim artışını' ortaya koyan projeksiyonu çıkardı. Buna göre, rehabilitasyonla yıllık 21.6 milyar kilovat saatlik üretim artış sağlamak mümkün. EÜAŞ, 2006 yılında bazı termik santrallarına yönelik gerçekleştirdiği rehabilitasyon çalışmasında 3.2 milyar kWh, 2007 yılında ise gerçekleştirdiği rehabilite çalışmalarında 5.3 milyar kWh olmak üzere toplam 8.5 milyar kWh elektrik üretimi artışı sağladı. Rehabilitasyonla sağlanacak yıllık artış Santral üretim artışı (milyon kWh) Hamitabat 1.600 Çatalağzı 500 Ambarlı 1.600 Kangal 1.200 Afşin Elbistan A 7.000 Orhaneli 1.500 Soma 4.000 Seyitömer 1.300 Tunçbilek 1.500 Aliağa 500 Yeniköy 900 Toplam 21.600