TMO, yağlık fındık için ihale açtı

İhalede teklifler, kapalı zarfla, 13 Ağustos Çarşamba günü, saat 14:30'da alınacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık stoklarını azaltmak amacıyla, 23,9 bin ton fındığın yağlık olarak işlenmesi için ihale açtı. 

TMO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 23 bin 923 ton kabuklu fındığın kırma fabrikalarına taşınması ve natürel iç fındığa işlenmesi, natürel iç fındıkların yağ fabrikasına taşınarak ham yağa ve 50 ton ham yağın rafine yağa işlenmesi için açılan ihalede teklifler, kapalı zarfla, 13 Ağustos Çarşamba günü, saat 14:30'da alınacak. 

İhale kapsamında, Samsun Şube Müdürlüğü Çarşamba işyerindeki 761 ton, Terme işyerindeki 4 bin 671 ton, Terme-Sakarlı mevkiinde 1477, Ordu Şube Müdürlüğünde 4 bin 635 ton, Ünye işyerindeki 1972 ton, Fatsa işyerindeki 8 bin 380 ton, Fatsa-Ilıca mevkiinde 943 ton, Ulubey'de 757 ton, Trabzon Şube Müdürlüğü Fındıklı mevkiinde 327 ton olmak üzere toplam 23 bin 923 ton kabuklu fındık, Ofis depolarından kırma fabrikalarına, natürel iç fındıklar kırma fabrikalarından yağ fabrikasına nakliye edilecek. Kırdırılarak natürel iç fındığa dönüştürülen fındıklar daha sonra da ham yağ ve rafine yağ olarak işlenecek. İhale dokümanı TMO Genel Müdürlüğü ile bağlı taşra şube müdürlüklerinde görülebilecek veya 100 YTL karşılığı alınabilecek. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları gerekiyor. İstekliler bu iş için teklif edecekleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Ağustos ortalarında başlayacak yeni alım döneminde de alım yapmaya hazırlanan TMO'nun stoklarında 300 bin ton dolayında fındık bulunuyor.