TOKİ'den konut alanlar, belediye ve çevredeki mağazalardan şikayetçi

TÜGİAD'ın araştırması, TOKİ'den konut alanların memnuniyet ve şikayetlerini ortaya kod

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Ankara'da Toplu Konut İdaresinden (TOKİ) konut alanlar, en fazla ulaşım ve belediye hizmetleri ile çevredeki mağaza fiyatlarından şikayetçi. TOKİ'den konut alamayanlar ise fiyatları ve taksitleri yüksek buluyor.

Türkiye Genç İşadamları Derneğinin (TÜGİAD) Ankara Şubesi tarafından yapılan "TOKİ Algı Araştırması", TOKİ'den konut alanların büyük bölümünün konutların sağladığı yaşam standardından memnun olduğunu belirlerken, en önemli sorunun ulaşım konusunda yaşandığını ortaya koydu.

TÜGİAD Ankara Şubesi tarafından araştırma sonuçlarına ilişkin hazırlanan kitapçıkta, araştırmanın, "TOKİ'den konut almış kişilerin düşünceleri" ve "sokaktaki vatandaşın TOKİ'ye bakışı" olmak üzere iki parametre üzerine yapıldığı, TOKİ'nin Eryaman'daki projelerinden konut alanlarla ve Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Mamak, Sincan, Eryaman, Etimesgut ilçelerinde TOKİ'nin hedef kitlesini oluşturan vatandaşlarla, gelir dengesi gözetilerek görüşüldüğü belirtildi. TÜGİAD adına Pİ Grup Araştırma tarafından gerçekleştirilen ve 18 yaşın üzerindeki 1253 denekle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmada, 1236 deneğin doldurduğu anket formu geçerli sayılmış.

Araştırma sonuçlarına göre, TOKİ'den konut alanların yüzde 45,3'ü konutlardaki yaşam standartlarından çok memnun, yüzde 30,5'i memnun iken, yüzde 9,6'sı memnun olmadığını, yüzde 7,4'ü hiç memnun olmadığını ifade etti.

Diğer taraftan, araştırmaya göre, deneklerin yüzde 68'i, "TOKİ'nin konutlarına taşınmanın yaşam kalitesini artırdığını" belirtirken, yüzde 24'ü yaşam kalitesinin olumsuz etkilendiğini bildirdi.

Ulaşım ve mağazalardan şikayet var

Konutlardaki yaşam standartlarından memnun olmayanlar ve hiç memnun olmayanlar, bunun gerekçesi olarak, yüzde 40,7 ile "ulaşım sorununu", yüzde 13,8 ile "çevredeki mağazaların fiyatını", yüzde 12,1 ile "sosyal çevreyi" ve yüzde 10,6 ile "yaşam standartlarını" gösterdi.

TOKİ konutlarında oturanların en az şikayet ettiği sorunlar ise "eğitim ve sağlık hizmetleri".  Anketlerden, bu konutlarda oturanların, çevre kirliliği, susuzluk, parklar ve yeşil alanlar, çevre düzenlemelerinden memnun olduğu belirlenirken, öncelikle halledilmesi gereken sorunların başında ulaşım geldiği ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 56,5'i ulaşım hizmetlerinin, yüzde 17,7'si belediye hizmetlerinin öncelikli sorun olduğunu ifade etti. Ulaşım hizmetlerinden memnun olmadıklarını ifade edenlerin oranı, bir başka soruda yüzde 58'e kadar çıktı.

Alışveriş imkanları yetersiz, güvenlik tatmin edici

Alışveriş merkezlerinin yeterliliği ile ilgiyi soruya, deneklerin yaklaşık yüzde 30'u "memnun değilim" veya hiç memnun değilim" şeklinde yanıt verdi. 

TOKİ'nin konutlarında oturanların yüzde 63'ü çevrenin güvenliğinden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 31'i memnuniyetsizliğini dile getirdi.

TOKİ'den konut alanların yüzde 55,6'sı "tereddüt etmeden" bu konutları aldığını, yüzde 92,7'si "konutları depreme dayanıklı bulduğunu", yüzde 75'i "konutların tuvalet, banyo ve mutfağının kalitesini beğendiğini" ifade etti.

Konut alanların yüzde 87,6'sı aldıkları konutun yatırım amacı taşıdığını, ve yüzde 90,2'si bu konutların prim yaptığını düşünüyor.