19 °C

Tren taşımacıları İstanbul'da buluşuyor

Tren taşımacıları İstanbul'da buluşuyor

Tren taşımacıları İstanbul'da buluşuyor

ANKARA - Güneydoğu Avrupa Demiryolları Grubu (SERG), Güneydoğu Avrupa bölgesinde RO-LA taşımacılığının geliştirilmesi, blok tren taşımacılığı ve yük vagonları bilgi değişimi konusunda çerçeve anlaşmasının imzalanması amacıyla 12 Haziran'da İstanbul'da bir araya geliyor. Buluşmada yolcu faaliyet planı, SERG çalışma gruplarının raporları ve Balkan ülkeleri Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanarak yürürlüğe giren SEECP (Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci) anlaşmasının uygulanması gibi konular gündeme gelecek. Bir araya gelen ülkeler, SERG Bölgesi'nde karayolu araçlarının demiryolu ile taşınmasının (RO-LA) geliştirilmesi, SERG bölgesinde blok tren taşımacılığı konusunda bir çerçeve anlaşmasının imzalanması, yük vagonları bilgi değişimine yönelik anlaşmanın imzalanması gibi konularda işbirliği için masaya oturacak. Ayrıca, 2008-2009 SERG etkinlik programı, SERG iç tüzüğünün güncellenmesi, SERG üyelerindeki ve SERG üyeleri açısından önemli uluslararası gelişme ve faaliyetlerdeki mevcut durumu görüşülecek. Balkan ülkeleri Ulaştırma Bakanları tarafından imzalanarak yürürlüğe giren SEECP Anlaşması'nın uygulanması, yolcu faaliyet planının kabul edilmesi ve SERG çalışma gruplarının raporları da toplantının gündem maddelerini oluşturacak. Toplantıya, CFR CALATORI (Romanya Yolcu Taşımaları şirketi), CFR SA (Romanya Demiryolları), OSE (Yunanistan Demiryolları), MZ TRANSPORT AD (Makedonya Demiryolları JSC Taşımacılık), BDZ EA (Bulgaristan Demiryolları), CFR MARFA (Romanya Demiryolları), ZFBH (Bosna-Hersek Demiryolları), MZ (Makedonya Demiryolları Altyapı), NRIC (Bulgaristan Ulusal Demiryolları Altyapı şirketi), SR (Sırp Demiryolları) kuruluşlarından temsilciler katılacak. SERG'i yakından tanıyalım 1989 yılında Belgrad'da kurulan Güneydoğu Avrupa Demiryolları Grubu (SERG), Uluslararası Demiryolu Birliği'nin (UIC) özel grupları arasında yer alıyor. Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya, Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Yunanistan, Romanya, Sırbistan-Karadağ, Türkiye ve Sırbistan gibi ülkelerle birlikte 12 tam 1 gözlemci üyesi bulunan SERG, Balkan ülkeleri demiryolları arasında demiryolu taşımacılığı alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Güneydoğu Avrupa'da demiryolu taşımacılığını geliştirmek ve Avrupa'nın diğer bölgelerindeki ve Asya'daki taşıma pazarlarıyla olan demiryolu bağlantılarını iyileştirmeyi amaçlıyor.