13 °C

Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu

Konsey, tasarım politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik öneriler geliştirecek

Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu

 

ANKARA - "Türk tasarımı" imajının yerleştirilmesi amacıyla ilgili bakanlık müsteşarları, kurum ve meslek örgütlerinin başkanlarından oluşan Türk Tasarım Danışma Konseyi kuruldu. Konsey, tasarım politikaları ve stratejilerinin belirlenmesine yönelik öneriler geliştirecek.

Konseyin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Konsey, "Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak için tasarım stratejilerinin ve politikalarının belirlenmesine, uygulama altyapısı oluşturulmasına, uygulanmasına ve bu suretle katma değeri yüksek tasarımlar yaratılmasına, Türk tasarımcılarının ve tasarımlarının dünya pazarında tercih edilir konuma getirilmesine, tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanmasına ve 'Türk Tasarımı' imajının yerleştirilmesine yönelik istişare niteliğinde kararlar almak ve önerilerde bulunmak" amacıyla kuruldu.

Konsey, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı, Hazine Müsteşarı, Dış Ticaret Müsteşarı, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek bir üniversite öğretim üyesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı ve Moda Tasarımcıları Derneği Başkanından oluşacak.

Konseyin çalışmaları, Sanayi ve Ticaret Bakanının başkanlığında yürütülecek. Konsey, yılda en az 2 defa toplanacak.

Konsey başkanı, alınan karar ve önerilerin ilgili makamlara iletilmesini sağlayarak uygulanmasını izleyecek, gerekli gördüğü hallerde Başbakana sunacak.

Konseyin sekretarya hizmetleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yerine getirilecek.

Konseyin görevleri

Kararda konseyin görevleri özetle şöyle sıralandı:

- Tasarım politikaları ve stratejileri oluşturulması, Ulusal Tasarım Programının hazırlanması ve uygulanması yönünde önerilerde bulunmak,

- Tasarımcı ve sanayici işbirliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

- Tasarımın etkin kullanılması suretiyle yüksek katma değerli ürünlerin yaratılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde kararlar almak ve uygulayıcılara bildirmek,

- Tasarımla ilgili ihtiyaçlarda, beklentilerde ve girişimci ile tüketicilerin tercihinde meydana gelen değişimlerin ve uluslararası eğilimlerin takip edilmesine ve tasarım alanında edinilen bilginin kamunun istifadesine sunulmasına yönelik kararlar almak ve önerilerde bulunmak,

- Tasarım bilincinin oluşturulması için yarışmalar düzenlenmesi ve sergiler açılması yönünde kararlar almak ve önerilerde bulunmak,

- Tasarım alanında eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik öneriler hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak,

- Tasarımcıların telif hakları ile sınai mülkiyet hakları alanında bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması için faaliyet önerileri geliştirmek ve ilgili makamlara bildirmek,

- Tasarımla ilgili hukuki düzenlemelere ve hükümete sunulan önerilere ilişkin görüş bildirmek,

- Tasarımla ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sağlanması için önerilerde bulunmak ve proje geliştirmek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap