4 °C

Türkiye, satınalma gücünde 32. sırada

Türkiye, 37 Avrupa ülkesi arasında 32'inci sırada yer aldı. Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2013 için 55 oldu

Türkiye, satınalma gücünde 32. sırada

ANKARA - Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2013 için 55 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2013 yılına ilişkin SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi geçici verilerini açıkladı. Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeksi 2013 yılı geçici sonuçlarına göre 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 55 oldu ve AB ortalamasının yüzde 45 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 4 aday ülke (Türkiye, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) ve 2 potansiyel aday ülke (Arnavutluk ve Bosna-Hersek) kapsandı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 264 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 29 ile Bosna Hersek oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 164 üzerinde, Bosna-Hersek ise yüzde 71 altında değere sahip oldu.

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında daha uygun bir gösterge olarak kabul edilen kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 60 oldu ve AB ortalamasının yüzde 40 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 139 ile Norveç, en düşük ülke ise 36 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olan Fiyat Düzeyi Endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor. Bu bağlamda Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin Fiyat Düzeyi Endeksi, 2013 yılı geçici sonuçlarına göre 58 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 58 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.