18 °C

Turquality sertifikalı mağazalara kira desteği

Turquality Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, Turquality sertifikasını haiz markalı ürünleriyle hedef pazarlarda franchising sistemiyle faaliyete geçirecekleri mağazaların kira giderlerine yüzde 50 destek sağlanacak.

Turquality sertifikalı mağazalara kira desteği

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan Türk Ürünlerinin Yurt dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Turquality Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin, Turquality sertifikasını haiz markalı ürünleriyle hedef pazarlarda franchising sistemiyle faaliyete geçirecekleri mağazaların kira giderlerine yüzde 50 destek sağlanacak.

Destek unsurlarından yararlanmak için şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Ekonomi Bakanlığına müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Turquality Destek Programı kapsamına alınması gerekecek.

Aynı şirketin en fazla iki markası desteklenecek 

Yurt içi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka destek kapsamına alınabilecek. Marka ya da Turquality Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markanın yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirket adına kayıtlı olması gerekecek. Bir marka için destek kapsamına alınan şirketle birlikte yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilecek.

Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan Turquality sertifikasını bakanlıktan izin almadan kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak.

Tebliğin ikinci bölümünün "Turquality Komitesi, Çalışma Grupları ve Sekretarya" olan başlığı, "Çalışma Grupları ve Sekretarya" olarak değiştirilerek, Turquality Komitesine ilişkin madde yürürlükten kaldırıldı. 

Daha önce Turquality'nin teknik çalışmaları ve uygulanmasıyla yükümlü olan ve Turquality destek programı kapsamında alınacak şirketlerle Turquality sertifikası verilecek markaların seçim konularında komiteye istişari nitelikte görüş bildirme yükümlülüğü olan Turquality Çalışma Grubu, programın sadece teknik çalışmalarını yürütecek. 
 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap