15 °C

TÜSİAD: AR-GE teşviğinde personel sayısı indirilsin

TÜSİAD: AR-GE teşviğinde personel sayısı indirilsin

TÜSİAD: AR-GE teşviğinde personel sayısı indirilsin

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), AR-GE çalışmalarına teşvik verilmesi için firmaların 50 AR-GE elemanı istihdam etme zorunluğunun esnetilmesini istedi. TÜSİAD, "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile ilgili TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Sait Açba'ya bir mektup göndererek, görüşünü bildirdi. TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanı Ayça Dinçkök'ün gönderdiği tasarıda yer alan, "AR-GE Merkezi"nin tanımında yer alan "en az 50 tam zaman eşdeğer AR-GE personeli istihdam etme" kıstasının, ülkede imalat sanayii işletmelerinin KOBİ ağırlıklı olduğu gerçeğiyle ve teşviklerin proje bazlı verilmesi amacıyla uyumlu hale getirilmesi gerektiği kaydedildi. TÜSİAD'ın diğer talepleri . Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TEKNOPARK) tasarı kapsamına alınmalı. Böylece tasarının getirdiği teşviklerden daha geniş bir kesimin faydalanmasını sağlayacak. . Bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100 bin YTL'ye kadar verilen teknogirişim sermayesine 10 milyon YTL'lik sınırına neden olan parametreler anlaşılamamakta. . Teşviklerden yararlanacak personel sayısının firmaların toplam istihdamının yüzde 10'unu geçmemeyeceğin ilişkin şart, ana faaliyet konusu AR-GE olan firmaları zor durumda bırakacak.