TÜSİAD Başkanı: Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 20 yıl önceki etkiyi yapar

Gümrük Birliği ile ilgili konuşan TÜSİAD Başkanı Bilecik, anlaşmanın güncellenmesinin Türkiye'nin AB'ye üyelik süreci üzerinde 20 yıl öncesine benzer olumlu bir etki yapacağını söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin ülke ekonomisi ve AB'ye üyelik sürecinde 20 yıl öncesine benzer olumlu bir etki yaratacağını belirterek, "Müzakerelerin siyasi gerginlikler nedeniyle beklemeye alınmaması, sekteye uğratılmaması gerekiyor." dedi.

TÜSİAD tarafından düzenlenen "Küresel Ticaret: Politikadan Eyleme" başlıklık konferans, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Bilecik, dünya ekonomisinin muazzam bir hızla yeni bir sanayi devrimini ve dijital dönüşümü yaşadığını belirterek, küreselleşmenin ve uluslararası ticaretin son yıllarda hiç olmadığı kadar sorgulandığı ve tehdit altında olduğu yılları yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl dünya ticaretinin 2008'deki küresel finansal krizden bu yana yüzde 1,3 ile en düşük büyüme oranını gerçekleştirdiğini ve 15 sene sonra ilk kez küresel büyümeden daha yavaş yükseldiğini anlatan Bilecik, "Ticarette bu yıl büyümenin olumlu olması ve önümüzdeki yıl da bu toparlanmanın devam etmesi bekleniyor." dedi.

Bilecik, geçen yıl ABD ve Avrupa ülkelerinde çok güçlü biçimde hissedilen popülizm rüzgarının şimdilik dinmiş gibi gözüktüğünü ancak belirsizliklerin ve risklerin sürdüğünü aktardı.

"Bazı sektörlerde gelir kaybı yaşandı"

Bilecik, son yıllarda dünyadaki korumacılık trendinden ülke olarak Türkiye'nin de nasibini aldığını belirterek, özellikle ilave gümrük vergisi mekanizmasıyla birçok sektör ve ürün için ithalatı zorlaştırıcı tedbirler alındığını, uluslararası ticaret yaygınlaştıkça rekabetin arttığını ve ülke içindeki bazı sektörlerde gelir kaybı oluştuğunu anlattı.

"Kamunun bu sorunun çözümü için gerekli adımları atmasını olumlu buluyoruz." diyen Bilecik, korumacılık tedbirlerine sıklıkla başvurulması yerine daha verimli üretim yapmak ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelmek gerektiğini söyledi.

Bilecik, bu sayede rekabet gücünün artırılabileceğini, kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olacağını vurguladı.

"Gümrük Birliği müzakereleri devam ediyor"

Bilecik, Gümrük Birliği'nin kendileri için gümrük tarifelerinin indirilmesinin çok daha ötesinde anlam taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Yürürlüğe girdikten sonraki 20 yılı aşkın sürede Gümrük Birliği, birçok sektörde önemli dönüşümler yaşanmasını sağladı. Türkiye ekonomisinin dışa açılma süreci ve küresel ekonomiye entegrasyonu hızlandı, AB'ye üyelik yolunda büyük bir adım atıldı. Bugün geldiğimiz noktada, en büyük ticari ortağımız olan Avrupa ile sadece malların değil, hizmetlerin ve tarım ürünlerinin de dahil olduğu daha kapsamlı ve daha modern bir anlaşma için müzakerelerimiz devam ediyor.

Üyesi olduğumuz Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope da Gümrük Birliği'nin güncellenmesine desteğini mayısta katıldığımız Malta'da yapılan Başkanlar Konseyi toplantısında açıkça ifade etti."

"Pamuğu Gümrük Birliğinden çıkarın"

"Küresel iyi ilişkiler ülke ekonomisine faydalı"

Bilecik, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi halinde ülke ekonomisi ve AB'ye üyelik sürecinde 20 yıl öncesine benzer bir olumlu etki görüleceğini söyledi.

Başkan Bilecik, "Bunun yanı sıra ülkenin dijitalleşme ile tetiklenen yeni ekonomik düzeni ve Dördüncü Sanayi Devrimini yakalamasına, Türkiye ekonomisinin 21. yüzyıl uluslararası ticaret sistemine ve küresel değer zincirlerine entegrasyonuna bir kaldıraç görevi görecektir." diye konuştu.

Bu nedenlerle müzakerelerin siyasi gerginlikler nedeniyle beklemeye alınmaması, sekteye uğratılmaması gerektiğini dile getiren Bilecik, ticareti salt kendi içinde değerlendirmenin doğru olmadığını aktardı

Bilecik, bölgesel ve küresel düzeyde kurulacak iyi ilişkilerin ülke ekonomisi için oldukça faydalı olacağını vurguladı.