10 °C

Üniversitelerdeki buluşlar transfer ofislerinde ticarileşecek

Üniversitelerde, Ar-Ge faaliyetleri sonucu yapılan buluşların ticarileştirilmesi için Teknoloji Transfer Ofisleri kurulacak.

Üniversitelerdeki buluşlar transfer ofislerinde ticarileşecek

ANKARA - Üniversitelerde Ar-Ge faaliyetleri sonucu yapılan buluşların ticarileştirilmesi için, Türk Ticaret Kanunu kapsamında sermaye şirketi statüsünde, yükseköğretim kurumu yerleşkesinde veya ortağı olduğu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri içinde Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) kurulacak.

TTO'lar; üniversite Ar-Ge stratejilerinin tanıtılmasına katkı verecek, üniversite içinde ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonlarının tanıtımını yapacak, proje yazma ve yönetme kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacak. Ar-Ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektörle işbirliği yapacak, üniversite içinde ve dışında teknoloji transferiyle ilgili konularda tanıtım yapacak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına alacak, uluslararası üniversitelerin TTO'ları ile işbirliği içinde çalışacak.

TTO'ların faaliyetlerini izlemek üzere, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en az daire başkanı düzeyinde 1 ve YÖK tarafından seçilen 4 öğretim üyesi olmak üzere 5 üyeden oluşan TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu kurulacak.

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.