Ürdün soğan ithal edecek

Ürdünlü firma, Türkiye'den soğan ithal edeceğini bildirdi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Tarım sektörü genellikle ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Tarım sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki yeri, tarımın genel ekonomi içerisinde yaratmış olduğu katma değer ile ölçülmektedir. Bu katma değer ise, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan hâsıla, tarımsal çıktı, dış ticaret, istihdam ve diğer sektörlere girdi temini gibi başlıklardan oluşmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, geleneksel ekonomik yapıdan daha modern bir ekonomik yapıya ulaşabilmek için büyük çaba içerisine girmektedir. Bu yapıya ulaşabilmenin yolu ise genellikle sanayileşme ile mümkün olmaktadır. Ancak, ülkelerin sanayileşme süreci, ekonomik kalkınma istekleri ve geleneksel ekonomik yapı arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bir başka ifade ile ekonomik kalkınma sürecinde tarım sektörü ile sanayi sektörü arasında sıkı bir ilişki ve etkileşim mevcuttur. Bu nedenle geçmişte tarıma dayalı ekonomilere sahip olan gelişmiş ülkeler önce tarım sektörüne ağırlık vererek tarım sektörünün gelişmesini sağlamış, daha sonra bu sektörden elde edilen kaynak birikimleri ile sanayileşmeye hız vermiştir. Fransa, İngiltere, Rusya ve Japonya gibi ülkeler ise sanayileşmelerinin finansmanını büyük ölçüde tarım sektöründen elde edilen kaynaklarla sağlamıştır.

Ürdünlü firma tarafından Türkiye'den soğan ithal edilecektir. Tedarikçilerle iletişime geçmek isteyen firmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.turkishexporter.net/en-US/Leads/334667_importing-of-onion-inquiry-from-jordan

Bu talebi bırakan alıcının iletişim bilgileri ve ilgili talebe ait teknik detaylar tüzel firmalar ve şahıs firmalarına ücretsiz olarak verilecektir. Detaylı bilgi için 444 23 99'u arayınız.

Etiketler