7 °C

Vergi borçlularına 'ek süre'

Tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak isteyen vergi borçlularının süresi 5 Aralık Cuma akşamına kadar uzatıldı

Vergi borçlularına 'ek süre'

 

ANKARA  - Maliye Bakanlığı, tecil ve taksitlendirme uygulamasından yararlanmak isteyen vergi borçlularının bu akşam sona erecek olan başvuru süresini 5 Aralık Cuma akşamına kadar uzattı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile 30 Ekim'de yayımlanan düzenlemeyle uygulamaya konan tecil ve taksitlendirme uygulamasında başvuru süresi 1 hafta daha uzatıldı.

Düzenlemeyle getirilen ödeme kolaylığı ''1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi hariç tüm amme alacaklarını'' kapsıyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde de vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınıyor.

18 ay süre, yüzde 3 faiz

Taksitlendirme için başvuran mükelleflerin borçları, 18 ay süre ile taksitlendiriliyor ve lira kesirleri ilk takside ilave ediliyor.

Bu kapsamda tecil edilen borçlar için mükelleflere, ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecek) gösteren yazı tebliğ ediliyor. Tebliğ yazısında tecil edilen borçların, tecil şartlarına uygun ödenmemesi durumunda, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsili yoluna gidileceği hatırlatılıyor.

Yeni düzenlemede, normal şartlarda yüzde 24 olan yıllık tecil faizi yerine, taksitlendirmeye giden mükelleflere yıllık yüzde 3 tecil faizi işletiliyor.

Uygulamada ilk taksit ödemeleri de 1 Aralık Pazartesi günü başlıyor.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.