17 °C

Yabancı sermaye 25 milyar dolar kar transfer etti

Yabancı sermaye 25 milyar dolar kar transfer etti

Yabancı sermaye 25 milyar dolar kar transfer etti

ANKARA - Yabancı yatırımcılar, 2003 yılı başından bu yılın nisan sonuna kadar olan dönemde Türkiye'deki doğrudan yatırımlardan elde ettiği karlar ve portföy yatırımlarından sağladıkları getirilerin 25 milyar dolara yakın bölümünü ülkelerine transfer etti. 2003 yılı başından bu yılın nisan sonuna kadar olan dönemde yabancılar, Türkiye'deki doğrudan yatırımlarından elde ettikleri karların 6 milyar 805 milyon doları ile borsa, devlet iç borçlanma senetleri gibi finansal araçlara yaptıkları portföy yatırımlarından kazandıkları 17 milyar 777 milyon doları yurtdışına transfer etti. Böylece anılan dönemde Türkiye'de elde edilen 24 milyar 582 milyon dolarlık bir kaynak ülkeden çıkarak, başka ekonomilere aktı. 2000'li yılların başında 300-400 milyon dolar arasında seyreden, 2003 yılında 643 milyon dolar olan doğrudan yatırımlardan kar transferleri 2004 yılıyla birlikte belirgin bir şekilde arttı. Doğrudan yatırımlarda anılan yıl 1 milyar 43 milyon dolara ulaşan kar transferi, 2005'te 1 milyar 51 milyon, 2006'da 1 milyar 168 milyon ve 2007 yılında 1 milyar 9905 milyon dolara ulaştı. Bu yılın ilk dört ayında da doğrudan yatırımlarda 910 milyon dolarlık bir kar transferi yaşandı. Böylece doğrudan yatırımlarda 2003 başından bu yana gerçekleşen toplam kar transferi 6 milyar 805 milyon dolara ulaştı. "Sıcak para" olarak gelen ve Türkiye'de borsa ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) başta olmak üzere çeşitli finansal yatırım araçlarına yatırım yapan yabancı sermayenin bu yolla elde ettiği kazançlardan yurtdışına transfer edilen tutar da yıllar itibariyle hızla büyüyor. 2003 yılında 3 milyar 259 milyon olan yabancıların portföy yatırımlarından elde ederek yurtdışına aktardığı tutar, 2004 yılında 3 milyar 974 milyon, 2005 yılında 4 milyar 379 milyon dolara çıktı. Yabancıların portföy yatırımlarından yaptığı kar transferleri, 2006 yılında 4 milyar 650 milyon, 2007�de 5 milyar 740 milyon dolara yükseldi. Bu yılın ocak-nisan döneminde ise yurtdışı yerleşikler Türkiye'deki portföy yatırımlarından elde ettikleri 1 milyar 732 milyon doları yurtdışına aktardı. Anılan dönemde yabancıların Türkiye'de portföy yatırımlarından elde ederek yurtdışına aktardığı tutar 17 milyar 777 milyon dolara, doğrudan yatırımlardaki ile birlikte toplam kar transferi 24 milyar 582 milyon dolara ulaştı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den kar transferleri (Milyon dolar) Doğrudan Portföy Yatırımlar Yatırımları Toplam 2003 643 2.616 3.259 2004 1.043 2.905 3.948 2005 1.051 3.326 4.377 2006 1.168 3.463 4.631 2007 1.990 3.735 5.725 2008 Ocak-Nisan 910 1.732 2.642 TOPLAM 6.805 17.777 24.582