Yem ve gübrede KDV kaldırılacak

Seçimlerde yeniden tek başına iktidar kurma çoğunluğunu yakalayan AK Parti’nin tarım vaatleri arasında yem ve gübrede KDV’nin kaldırılması, genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verilmesi bulunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Sergül KESKİN

İSTANBUL - Beş ay içinde yapılan iki seçimin ardından AK Parti’nin yeniden tek başına iktidar olması, gözleri şimdi seçim vaatlerine çevirdi. AK Parti’nin seçim vaatleri arasında, diğer partilerin en çok tartışma konusu olan mazot fiyatına yönelik bir indirimvaadi yer almazken, çifçinin diğer önemli girdi kalemleri arasında yer alan yem ve gümrede KDV’nin kaldırılacağı yer alıyor. Genç çiftçilere proje karşılığı 30 bin lira karşılıksız destek verileceği belirtilen AK Parti seçim bildirgesinde, tarıma yönelik şu vaatler bulunuyor: 

Beyannameye göre, tarım alanında 8 milyon hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanacak. Tarımsal destekler, 190 tarım alt havzasında, iklim, toprak ve topografyanın yanı sıra mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini dikkate alarak, alt havzalar düzeyinde, bölgesel ve ürün bazında düzenlenecek.

Organik tarımın oranı %4’e çıkarılacak

Tarım alanları içerisinde organik tarımın oranı, yüzde 1.95’den yüzde 4’e çıkarılacak. İlk yerli patates çeşitleri üretime kazandırılacak. Ambalajlı ürünlerin etiketlerinde besleyici değerlere ait bilgiler zorunlu hale getirilecek, gıdalarda tuz ve şeker azaltılmasına teknolojinin imkan verdiği ölçüde devam edilecek. Ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza eden üreticilere kira desteği sağlanacak. 2018 yılına kadar 580 bin ton kapasiteli hububat deposu yapılacak. Kafeinsiz siyah çay ve yeşil çay üretimine geçilecek. Koyun ve keçi yetiştiriciliğine yönelik teşvikler artırılacak. Süt ve et üretiminde sözleşmeli model geliştirilecek.

Hibe destekleri 10 milyar liraya ulaşacak

► 2015 yılında nakit olarak verilen hibe desteklerinin tutarı 10 milyar liraya ulaşacak. ,

► İşletme büyüklüğü 5 dekar altındaki meyve, sebze, süs bitkisi, ıtri-tıbbiaromatik bitki yetiştiriciliği yapan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. 

► Çiftçilere, seraların modernizasyonu için faizsiz kredi verilecek. Maliyetleri düşürmek amacıyla seralara, ticarethane elektrik fiyatı yerine, sulama suyu elektrik fiyatı uygulanacak. 

► Arazilerini büyütmek isteyen ehil mirasçılara kredi imkanları sağlanacak. 

►Çiftçilerden arazilerini birleştirmek suretiyle büyük ölçekli tarım işletmeleri oluşturanlara özel destekler verilecek. 

► Tarım Sektör Entegre Yönetim Bilgi Sistemi (TARSEY) tamamlanacak. Tarımsal planlamada kullanılan bütün verilerin üretildiği noktada derlenerek sürekli veri akışını sağlayacak Ülkesel Tarım Envanteri Takip Sistemleri (ÜTES) yaygın ve etkin bir şekilde uygulamaya konacak. 

► Türkiye’nin ilk Milli Botanik Bahçesi Ankara’da hizmete açılacak. 

► Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulamalarında yüzde 62 olan oranın yüzde 68’e, yüzde 42 olan sulama randımanının ise yüzde 50’ye çıkarılması hedefl eniyor. Bunun için sulanan arazi varlığının nihai hedef olan 8.5 milyon hektara ulaştırılmasını sağlayacak basınçlı modern sulama yatırımlarına devam edilecek. 

► 2019 yılına kadar 10 milyon dekar ilave arazinin sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor. Bunun için GAP’ta büyük oranda tamamlanan ana kanalların ardından şebeke inşaatlarına daha da hız verilecek. 

► Konya Ovası Projesi ile 2019 yılı sonuna kadar hedefl enen 11 milyon dekar arazinin tamamının sulamaya açılması hedefl eniyor. Bu doğrultuda gerekli yatırımlar gerçekleştirilecek. 

► Doğu Anadolu Projesiyle 2019 yılı sonuna kadar 2.3 milyon dekar arazi daha sulamaya açılacak. 

► Silvan I. Merhale Projesi ile Silvan Barajı ve bağlı ara depolamaları tamamlanacak ve 200 bin hektar alanın sulanması sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla 2 milyon 454 bin dekar arazi sulanacak. 

► Ayrıca, Ilısu Hidro-Elektrik Santrali Projesi ile Yusufeli Barajı ve HidroElektrik Santrali Projeleri tamamlanacak. 

► ”Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü Ulusal Kümelenme Stratejisi” oluşturulacak. Başta aspir, kanola, soya olmak üzere bitkisel üretimde sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak. Sertifikalı tohumluk üretimi 880 bin tona çıkarılacak. 

► ”Balıkçı Gemileri İzleme ve Veri Toplama Sistemi” kurulacak. Muhtelif illerde yürütülen toplam 12 balıkçı barınağı balıkçıların hizmetine sunulacak.

Bu konularda ilginizi çekebilir