Yenilikçilik Karnesi’nden iyi not geldi

Ülkelerin inovasyon performanslarını inceleyen, Türkiye’ye de yer verilen ve ‘Türkiye mütevazı bir yenilikçi’ ifadesi kullanılan raporda, Türkiye'nin inovasyon performansında 2014’te keskin bir yükseliş gözlemlendiği vurgulandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Özüm ÖRS

ANKARA - Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Yenilikçilik Karnesi’ne göre, Türkiye’nin inovasyon performansında 20072013 arasında değişim olmazken, 2014’te keskin bir yükseliş gözlendi ve raporda “Türkiye AB’ye yetişiyor” ifadesi yer aldı. Ancak KOBİ’lerin kendi evlerinde inovasyon yapma veya diğerleriyle işbirliği yapma oranında yüzde 3.1’lik düşüş yaşandığı kaydedildi.

Ülkelerin inovasyon performanslarını inceleyen, Türkiye’ye de yer verilen ve ‘Türkiye mütevazı bir yenilikçi’ ifadesi kullanılan raporda, 2007-2013 yıllarında inovasyon performansının değişmez bir oranda gerçekleştiğini; ancak 2014 yılında keskin bir yükselişin gözlemlendiği vurgulandı. Raporda, “Türkiye, AB’ye yetişiyor; 2007’de yüzde 31 olan göreceli performansı, 2013’te yüzde 36’ya; 2014’te ise yüzde 46’ya sıçradı” denildi.

Ar-Ge içermeyen inovasyon harcamalarında yüzde 43, inovasyonların satış payında yüzde 24, toplumsal sorunlarda patent başvuru yüzdesinde yüzde 22 ve topluluk markasında yüzde 14 gibi yüksek bir büyüme gözlendiği belirtildi. Buna karşılık, performanslardaki bazı ufak düşüşlerin olduğu da ifade edildi.

Etiketler