19 °C

Zorlu'ya Danıştay'dan iyi haber

Zorlu'ya Danıştay'dan iyi haber

Zorlu'ya Danıştay'dan iyi haber

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Beşiktaş Ortaköy'deki "Karayolları arazisi"nin nazım imar planı değişikliğinin yürütmesinin durdurulması kararına yapılan itirazı kabul etti. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Şehir Plancılar Odası, İstanbul, Beşiktaş İlçesi, Ortaköy, 30 ada, 157 sayılı parsele ilişkin 27 Aralık 2006'da Özelleştirme Yüksek Kurulu'nca (ÖYK) onaylanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliğinin iptaline ve yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle Danıştay'da dava açmıştı. Danıştay 6. Dairesi, "şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına aykırı" olduğu gerekçesiyle söz konusu işlemin yürütmesini durdurmuştu. Davalı Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve müdahil Zorlu Yapı Yatırım, Danıştay 6. Dairesi'nin bu kararına itiraz ederek, kararın kaldırılmasını istedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itirazı oy birliği ile kabul etti ve 6. Daire'nin yürütmenin durdurulması yönündeki kararını kaldırdı.