21 °C

Besi ithalatına 100 baş sınırı

Kurban Bayramı’ndan sonra fiilen başlaması beklenen ithalat için 100 baş hayvan sahibi olma şartı getirildi. İşletmesinde 100 baş hayvanı olmayan kişi ve işletmelerin ithalat başvurusu dikkate alınmayacak

Besi ithalatına 100 baş sınırı

ALİ EKBER YILDIRIM 

İZMİR - Besilik dana ithalatı yapmak isteyen kişi veya işletmelerin en az 100 baş besi hayvanın sahip olma şartı getirildi. Kurban Bayramı sonrasında başlayacak ithalatın şartları belirlendi. Buna göre bir kişi veya işletmenin besilik dana ithal edebilmesi için en az 100 baş besi hayvanına sahip olması gerekiyor. İşletmesinde 100 baş hayvan olmayanların başvuruları dikkate alınmayacak. Ayrıca 100 baş hayvan sahibi kişi veya işletme en çok 40 baş besi ithal edebilecek. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, besilik dana ithalatında uygulanacak şartları belirledi. Besilik Sığır İthalatı Teknik Şartnamesi’ne göre, bakanlığın internet sayfasında yayınlanan ve hastalık nedeniyle yasak konulan ülkeler dışında kalan tüm ülkelerden besilik dana ithalatı yapılabilecek. 

İthal hayvanların satışı yasak 

Şartnamede ithal edilecek hayvanlarda aranacak şartlar ise şöyle sıralanıyor: “İthal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacaktır. Sütçü ırklar ile bunların melezleri alınmayacak. Ülkeye girişte hayvanların her birinin yaşı 12 aydan küçük ve ağırlığı 300 kilogramdan az olacak. Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayacak. Seçilecek hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacak. Ayrıca hayvan, bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgesine sahip olacak. Sağlık ve teknik muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen, seçim heyetince seçilmeyen ve hazırlanan seçim listesinde kulak küpe numarası yer almayan hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecek. İthal edilecek hayvanlar bakanlığı tarafından belirlenen sağlık ve teknik şartlarına uygun olmalı.” 

En az 100 baş fiili kapasiteli ve karantinaya uygun işletmesi olan kişi/ firmaların ithalat başvurularını kabul edecek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ithal edilecek hayvanların satışını da yasaklıyor. Besilik Sığır İthalatında Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Talimatı’nda ithalatta uyulması gereken kurallar ise şöyle: “İthalatına izin verilecek besilik sığır sayısı, işletme kapasitesi ve işletmede mevcut yerli orijinli erkek besi hayvanı sayısı dikkate alınarak belirlenir. İşletme sahibi, işletmesindeki mevcut yerli orijinli besi materyali sayısının yüzde 40’ı kadar ithalat yapabilir. İthalat yapmak amacıyla tespiti yapılmış yerli orijinli erkek besi materyali başka ithalat izinleri için kullanılamaz. İşletmesinde yerli orijinli besi hayvanı bulunmayan firma/kişilere ithalat izni verilmez. İthal izni verilen ve fiili olarak ithalatı gerçekleşmiş olan besi materyali kesimine kadar işletmeden ayrılamaz.” 

Hayvanları 'seçim heyeti' seçecek 

Bakanlığın açıkladığı teknik şartnamede ithal edilecek besilik sığırların ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan olması gerektiği belirtilerek: “İthalatçı kişi/firma, ihracatçı ülkede ithal edilecek hayvanlar hazır olduğunda veteriner hekimden oluşan iki kişilik seçim heyeti talebi ile ilgili Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi verecek. Bu dilekçede ne kadar hayvan seçileceği belirtilecek. 

İthal edilecek besilik sığırların seçimi, bakanlıkça görevlendirilecek 'Seçim Heyeti' tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. Seçimi yapılan hayvanların, en geç 45 gün içerisinde ülkemize gönderilmek üzere yüklemesi yapılacak” bilgisine yer veriliyor.

tablo-132.jpg

ESK'dan et satışı 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kırmızı et fiyatındaki artışı durdurmak için besilik dana ithalatına izin verirken, ESK da depolarındaki yaklaşık 134 ton dondurulmuş kırmızı eti satışa çıkardı. ESK'nın internet sayfasından yapılan duyuruya göre, kurumun kombinalarında dondurulmuş 81 ton 729 kilo dana, 52 ton 93 kilo inek eti satışa sunuldu. “Kıymetli et” olarak adlandırılan pirzola, kontrfile ve bonfileden oluşan etler peşin veya 3 ay vadeli satılacak.