20 °C

DB, Türkiye büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası, 2015'te Türkiye'de yüzde 7 enflasyon ve yüzde 3 büyüme bekliyor.

DB, Türkiye büyüme tahminini revize etti

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Dünya Bankası’nın Türkiye Ekonomik Bilgi Notu’nun Nisan sayısına yayınlandı. 

Yayınlanan bilgi notunda Türkiye'nin 2015 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3'e çekildi.

2014 yılında talepteki durgunluğun büyümenin yüzde 2.9’da kalmasına yol açtığı belirtilen ekonomi notunda, beklenmeyen stok oluşumu ve zayıf seyreden göstergelerin, mevcut ekonomik zayıflığın 2015’in ilk yarısında da devam etmesi olasılığını gösterdiğine dikkat çekildi. Banka, 2015 yılı büyüme tahminini ise yüzde 3 olarak açıkladı.

Dünya Bankası tarafından hazırlanan ekonomi notunda, enerji fiyatlarındaki düşüş ve zayıf iç talebin, cari açığın azaltılmasına yardımcı olduğu ancak TL’deki değer kaybının devam etmesiyle birlikte bunların enflasyon üzekindeki etkisinin beklenenden düşük kaldığı bildirdi.

Enflasyondaki düşüş hızının önemli ölçüde yavaşlamasının beklendiği belirtilen bilgi notunda, yıl sonu için yüzde 7’lik enflasyon tahmini yapıldı.

Bilgi Notu’na göre zayıf sanayi faaliyeti istihdam yaratma hızını düşürmesine ragmen, cari açık altın ihracatındaki artış ve düşen enerji faturası sayesinde azalmaya devam etti.

Dünya Bankası ekonomi notunda, genel seçimlerle ilgili belirsizliklerin yatırımcıların davranışlarını olumsuz etkileyeme devam ettiği belirtilerek, güvenin yeniden tesis edilebilmesi için yapısal reformların hızlı bir şekilde uygulanmasının kritik önem taşıdığının altı çizildi.

Dünya Bankası Türkiye Ekonomik Bilgi Notu’nun Türkiye’ye yönelik verilen ekonomik desteklere ilişkin bilgilerin yer aldığı kısmı ise şöyle:

“Dünya Bankası MY15’de sermaye ve işgücü piyasalarındaki kilit reformları desteklemeye yönelik bir Kalkınma Politikası Kredisi;  Tuz Gölü Gaz Depolama Tesisinin tamamlanmasına yönelik BOTAŞ’a sağlanan ilave finansman; ve Türkiye’deki KOBİ’lere yönelik olarak İslami finansman ve faktoring gibi yenilikçi araçlar  üzerine odaklanan finansal destekler gibi araçlarla Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik projeleri desteklemiştir. 

Dünya Bankası’nın Türkiye’de gerçekleştirmekte olduğu çalışmalar, 2012-2016 dönemini kapsayan ortak bir Ülke İşbirliği Stratejisine (CPS) dayanmaktadır. CPS, beş yıllık dönem için öngörülen  6,45 milyar ABD$ düzeyindeki bir finansman ve beraberinde sağlanacak politika analizi ve danışmanlık hizmetleri ile Türkiye’nin yüksek gelire geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır. CPS’in kilit amaçları arasında rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması,  eşitliğin ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın derinleştirilmesi yer alıyor. Dünya Bankası’nın Türkiye ile olan işbirliği, daha geniş bir uluslararası kitle ile bilgi ve deneyim paylaşımını da kapsayacak şekilde gelişiyor.”

Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomik Gösterge Tahminleri
Seçilmiş Ekonomik Göstergeler20132014201520162017
Reel GYSH artış oranı (yüzde)4,22,933,93,7
Tüketici fiyatları enflasyonu (dönem sonu, %)7,48,276,56,5
Merkezi yönetim faiz dışı dengesi (GYSH'nin %'si olarak)21,60,81,21,3
Genel devlet borç stoku (GYSH'nin %'si olarak)36,133,5323130
Cari denge (milyar ABD$)-64,7-45,9-34,6-41,5-44,8
Cari denge (GYSH'nin yüzdesi olarak)-7,9-5,7-4,4-4,9-5
Brüt dış borç (GYSH'nin yüzdesi olarak)47,350,350,850,650
Döviz rezervleri (milyar ABD$)110,9106,9104106,6107,3