9 °C

Eylem planı bugün açıklanıyor

YOİKK, DÜNYA'nın daha önce taslağını duyurduğu önlemlere ilişkin görüşmek için toplandı

Eylem planı bugün açıklanıyor

ANKARA (DÜNYA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) 2013-2014 Eylem planında öngörülen 49 önlemden 27’sinin yerine getirildiğini, yıllara yayılan işlemleri nedeniyle de diğerleriyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin başkanlığında 20. toplantısını yapan YOİKK, 2014-2015 Haziran dönemi Eylem Planını gözden geçirdi. DÜNYA, 18 Haziran günlü sayısında önlem taslaklarını okurlarına duyurmuştu. Eylem planının bugün açıklanması bekleniyor. 

Zeybekci, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, daha önce teknik komiteler tarafından belirlenen taslak maddeler üzerinde bir değerlendirme yaparak yeni eylem planını uygulamaya başlayacaklarını kaydetti. Toplam 62 maddenin gündem olarak sunulduğunu belirten Zeybekci, bunlara komite üyelerinin talepleriyle yeni maddeler eklenebileceğini belirtti. 

Üzerinde çalışılan maddeler hakkında da bilgi veren Nihat Zeybekci, Türk Ticaret Kanunu uygulamasında tespit edilen bazı sorunlara yönelik olarak yapılacak düzenlemelere ilişkin bir çalışmanın gündem içinde bulunduğunu kaydetti. Buna ek olarak Türkiye’de yatırım yapacak yabancıların çalışma ve ikametlerinin süresiz olmasına yönelik bir maddenin de bulunduğunu açıkladı. Madencilik ruhsatlarının güvencesinin artırılması, aynı işlemlere yönelik birden fazla alınan damga vergisinin kaldırılması da önerilen maddeler arasında yer aldığını belirten Zeybekci, bunlara ek olarak yurtdışı ticaret merkezleri projesinin hayata geçirilmesi, arabuluculuk ve bilirkişilik uygulamalarının iyileştirilmesinin de önerildiğini belirtti. 

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla bireysel katılım sermayesi sistemi, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi fonlarına ilişkin düzenlemelerin de taslak öneriler arasında bulunduğunu kaydeden Zeybekci, geçen eylem planı döneminde de bulunan sanayi bölgelerinin demiryolu erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmaların da süreceğini belirtti. 

DÜNYA taslak önlemleri duyurdu 
DÜNYA, 18 Haziran günlü sayısında, YOİKK Eylem Planı için önerilen maddeleri duyurmuştu. Buna göre, taslak önlemler arasında Türkiye’nin AB Gümrük Birliği sistemini serbest ticaret anlaşmasına dönüştürmesi ön plana çıktı. YOİKK Eylem Planı için tartışılan bazı önlemler şöyle: 
● AB’nin üçüncü ülkelerle gerçekleştirdiği serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye’nin ihracatı üzerindeki baskısını azaltmak için Gümrük Birliği serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülsün. 
● Tasarım, doğrulama ve dayanım, yol testleri, araç çarpma tesisi ile rüzgar tüneli yapılması için test merkezleri kurulsun ve mevcut test merkezlerinin sayısı artırılsın. 
● Laboratuvar harcamaları desteklensin. 
● Uluslararası Türk müteahhitlik firmalarının projelerinde Türk menşeili ürünlerin tercih edilmesi özendirilsin ve bu amaçla verilen Eximbank kredilerinin tamamı Türkiye’den mal satın alınmasına yönelik kullandırılsın. 
● DİR sistemi KOBİ’ler için daha fazla kullanılabilir hale gelsin. 
● Üretimi sonlanan maden sahalarının rehabilitasyonu için firmalara teşvikler uygulansın. 
● OSB’lerde arsa spekülasyonları engellensin. 
● Mevzuat değişikliği ile endüstriyel madenlerin bürokratik masrafl arı azaltılsın. 
● Kamu alımlarında yerli makinelerin tercih edilmesini sağlayıcı düzenlemeler yapılsın. 
● Yerli makine alımında KDV düşürülsün. 
● Yurtdışında şirket ve marka satın almalar teşvik edilsin. 
● Global şirketlerin Ar-Ge merkezlerini Türkiye’de kurmaları için teşvik ve destek verilsin. 
● Telekomünikasyon ve bilişimdeki özel komponentlerin üretimi desteklensin. 
● Kalıp üretim teknolojilerinin gelişimine yönelik teşvik ve destekler verilsin ve arttırılsın. 
● Moda, marka ve tasarım faaliyet ve yatırımları desteklensin. 
● Eximbank’ın vereceği ülke kredilerinde Türk malı alımı için kullanılma şartı getirilsin. 
● Yabancılara çalışma izni süreci ve ölçütleri iyileştirilsin. 
● Pamuk stratejik hammadde olarak konumlandırılsın. ● Bambu ve vizkoz ipliklerin karışımlarının ithalatına gelen sınırlama kaldırılsın. 
● Her bir sektörün yıllık ihracatının yüzde 1’i kadar tutar, ilgili sektörün devlet yardımları bütçesine tahsis edilsin. 
● Gelişmiş ülkelerde ihracatçıya sağlanan finansal enstrümanlar Türkiye’de de geliştirilsin ve türev enstrümanlar üzerindeki yükler kaldırılsın.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.