12 °C

İSTKA’dan 7 programa 100 TL milyon destek

Bugüne kadar 342 projeye 181 milyon TL destek veren İstanbul Kalkınma Ajansı, 2014 yılı için 5 tema altında 7 programa 100 milyon TL mali destek verecek.

İSTKA’dan 7 programa 100 TL milyon destek

SERGÜL KESKİN 

İSTANBUL - Bu yıl 7 ayrı program için mali destek ilanına çıkan İstanbul Kalkınma Ajansı’na adeta proje başvurusu yağdı. Toplam 591 başvurunun geldiği mali destek programında, başvurularda talep edilen destek miktarı 402 milyon 220 bin TL, başvuran projelerin toplam bütçesi ise 504 milyon 920 bin TL oldu.  DÜNYA’ya bilgi veren İstanbul Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Başkanı Süleyman Bayezit, İSTKA’nın bugüne kadar desteklediği 342 projeden 261’inin tamanlandığını, 81’inin ise uygulamasının sürdüğünü, sözleşmeye bağlanan projelere verilen toplam destek tutarının da 180 milyon 917 bin 150 TL olduğunu kaydetti.  2014 yılı mali destek programı kapsamında Afetlere Hazırlık, Küresel Turizm Merkezi İstanbul, Verimli ve Temiz Enerji, Çocuklar ve Gençler ile Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programları olmak üzere 5 tema altında 7 adet programa proje başvurularının şubat sonu itibariyle sona erdiğini belirten Bayezit, toplam 591 başvurunun geldiğini ve yaklaşık 2.5 ay içinde bu projelerin değerlendirmesinin yapılarak mayıs ayında sonuçlarının açıklanacağını bildirdi. Bayezit, proje uygulamalarının da 6 ile 9 ay arasında biteceğini belirterek, 2015’in ilk 6 ayı içinde programın bitmiş olacağını söyledi.  Programların tümüne 100 milyonluk bir hibe tahsis edildiğini belirten Bayezit, bu paydan Yenilikçi İstanbul ile Çocuklar ve Gençler programlarına 25’er milyon, diğer 5 programa ise 10’ar milyon lira verileceğini kaydetti. 

Bayezit’in verdiği bilgiye göre ekonomik kalkınmaya yönelik Küresel Turizm Merkezi İstanbul ve Temiz Enerji Mali Destek Programı’nın kar amacı gütmeyen kurumlarla birlikte işletmelere de destek verilecek. Turizmin ve enerjinin verimli şekilde üretilmesi ve kullanılmasına dönük programlarda hem kar amacı gütmeyen kamu kurumları, sivil toplum kururumları, üniversiteler, birlikler, dernekler, vakıflar, sendikalar, hem de işletmeler desteklenmekte.

Turizmde hedef entegrasyon ve kalite  

Süleyman Bayezit’in verdiği bilgiye göre “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” programının iki önceliği var. Birincisi İstanbul’daki turizmi diğer turizm türleriyle entegre edecek şekilde sağlık, kurvaziyer, kongre, inanç, doğa ve benzeri turizm türlerini daha fazla geliştirecek farklı turizm türleri arasında entegrasyonu sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek. Bir diğer amaç İstanbul’da verilen turizm hizmetlerinin kalitesini artırarak yenilikçi yaklaşımları desteklemek. Bu kapsamda kar aamacı güden kurumlardan ve işletmelerden kendi hedeflerine ve önceliklerine uygun projeler bekleniyor. Amaç, İstanbul’a gelen turisti tarihi yarımadanın dışına çıkararak daha fazla kalmalarını sağlayacak alternatif turizm projeleri geliştirmek.

Gençlerin istihdamını artıracak projeler

Toplam 25 milyon TL bütçe ayrılan ve Sosyal kalkınmaya yönelik olarak hazırlanan Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı’nın da gençlerin bilgi, yetenek ve becerilerine uygun eğitim ve iş alanlarına yönlendirecek, istihdam edilebilirliklerini artıracak projeler öncelikli olarak desteklenecek. Aynı zamanda çocuk ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik kapasiteleri artırılacak.  

Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı’nın programın amacı ise mekan ve yaşam kalitesi yüksek güvenli İstanbul yaratmak üzere afet yönetim sisteminin etkinleştirmek, uygulama kapasitesini artırmak ve afet risklerinin azaltılmasını sağlamak.

Temiz ve verimli enerji hedefi

Verimi ve Temiz Enerji Mali Destek Programı’nın amacı enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması ile İstanbul’da sera gazı salınımının azaltılması. Yenilikçi İstanbul Mali Destek programı ise hemen her dönem tekrar edilen bilgi odaklı ekonomik kalkınma programlarının devamı niteliğinde. Programın hedefi katma değeri, teknoloji ve bilgi yoğunluğu yüksek ürün ve hizmetler ile İstanbul’un kürüsel ekonomide söz sahibi olabilmesi için yenilik ve yaratıcılık odaklı ekonomik yapının benimsenmesi ve ve bu doğrultuda İstanbulluların yenilik üretme ve yaratıcılık kapasitelerinin geliştirilmesi. Bu kapsamda yaratıcılık ve yenilik üretebilen fikir ve bilgi sahibi, eğitimli insan kaynaklarının geliştirilmesini amaçlanırken, İstanbul’da yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik kentsel hizmetlerde yenilikçi uygulamalar da program kapsamında desteklenecek. Programın nihai faydalanıcıları işletmeler olacak.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.