Sakız Adası'nın tekeline çomak sokacağız

En fazla ham sakız ithal eden ilk 3 ülkeden birisi olan Türkiye, Sakız Adası ile rekabet için Eylem Planı’nı hayata geçiriyor. Plan kapsamında kurulacak sakız ormanları üretici birliğine devredilecek. Girişimciye güvenli fidan dağıtılacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ARZU ALP

İZMİR - İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, sakız üretimi ve ticaretini elinde bulunduran Sakız Adası ile rekabet için 2014-2019 dönemini kapsayan Sakız Eylem Planı’nı uygulamaya koydu. Bu plan sayesinde gıda, kozmetik ve kimya endüstrisinde hammadde olarak kullanılan sakız, iç kaynaklardan temin edilmiş olacak. 

İzmir Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın, dünyada sakız üretiminin Sakız Adası’nın tekelinde olduğunu ve üretimin 1939’dan beri üreticiler tarafından kurulan Sakız Üretici Birliği’nin denetiminde yürütüldüğünü belirterek, “Sakızın toptan kilogram fiyatı 120-180 euro civarında. En fazla ham sakız ithal eden ilk 3 ülkeden birisiyiz. Ham sakız ithalatı ortalama 1 milyon dolar civarında. Türkiye’de ticari anlamda üretim henüz yapılmıyor. Sakız ürünleri açısından dışa bağımlılığın azaltılması, kaybolan sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılması, sakız ağacının ülkemizin uygun ekosistemlerine yeniden kazandırılması amacıyla son yıllarda İzmir’deki genel müdürlük birimlerimiz ve STK’ların özverili çalışmalarıyla birçok teknik zorluk aşıldı, uygulama deneyimi kazanıldı. Şimdi bu eylem planı disiplini ile uygulamaya aktarılacak” dedi. 

Aydın, eylem planı sayesinde uygun ekosistemlerde yeni sakız ormanları kurulacağını, sakız üretim kültürünün yeniden canlandırılacağını, sakız salgısının yöre halkına ürettirileceğini söyledi, Sakız Adası’ndaki üretim kültürünün asırlardan beri korunarak günümüze kadar gelmesinin temel sebeplerinden birinin, üretici birliğinin varlığı olduğuna dikkat çeken Aydın, “Adadaki üretici birliği bahçelerin yenilenmesinden, ürünün işlenmesine kadar olan tüm işletme faaliyetlerini düzenleyerek yönetiyor. Genel müdürlüğümüz, söz konusu yapıya benzer nitelikte bir birliğin kurulmasına yerelde öncülük edecek. Bu eylem planı ile kurulacak olan sakız ormanları, Orman Kanununun ek-12. maddesini düzenleyen 297 sayılı tebliğin ilgili hükümleri çerçevesinde işlettirilecek. Kurulacak olan Sakız Üretici Birliği yerel halkın farkındalığını artıracağından şahıslarında özel mülkiyetlerinde sakızlık kurmalarına öncülük edecek” bilgilerini verdi. 

Aydın, eylem planı ile sakızın orman rejimi dâhilindeki sahalarda yayılışlarının envantere dayalı olarak tespit edileceğini, sakız ormanı kurmaya elverişli yerler belirleneceğini belirterek, “Sakız üretim ormanları oluşturulacak. Eğitimler ile yok olmakta olan sakız ağacı yetiştiriciliği ile sakız üretme ve işleme kültürü yeniden canlandırılacak. Kendi bahçelerini kurmak isteyenlere fidan temin edilebilecek. Kurulacak olan sakız ormanları, oluşturulması düşünülen üretici birliğine devredilerek sürdürülebilir faydalanma hedefine ulaşılacak” dedi.

Bu konularda ilginizi çekebilir