19 °C

Aracı kurum tebliğ taslağı yayınlandı

SPK, risklere göre aracı kurumları özsermaye açısından üç gruba ayıran tebliğ taslağını yayınladı.

Aracı kurum tebliğ taslağı yayınlandı

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni tebliğtaslağında yatırım hizmet ve faaliyetinin taşıdığı riskleri dikkate alarak aracıkurumları sahip olmaları gereken özsermaye açısından üç farklı gruba ayırdı.

SPK'nın internet sitesinde yer alan tebliğ taslağına göre, emir iletiminearacılık ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinden herhangi birini yürütecekaracı kurumların 2.5 milyon lira özsermayeye sahip olmaları gerekiyor.
İşlem aracılığı faaliyeti, en iyi gayret aracılığı faaliyeti, sınırlısaklama hizmeti ve/veya portföy yöneticiliği faaliyetinden herhangi biriniyürütecek aracı kurumların 10 milyon lira özsermayeye sahip olmaları gerekiyor.

Taslağa göre, bu gruptaki aracı kurumlar ilk maddede belirtilen faaliyetleriherhangi bir sermaye şartı aranmaksızın yerine getirebilecekler.
Bu faaliyetlere ek olarak, portföy aracılığı, genel saklama hizmeti ve/veyaaracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek aracı kurumların 25milyon lira özsermayeye sahip olmaları öngörülüyor.

Taslak açıklamasında, "Aracı kurumların Kurulumuzda mevcut yetki belgesibaşvuruları yürürlükteki mevzuat uyarınca sonuçlandırılacak olup, Taslağınilanından sonra yapılacak başvurular ise Tebliğin yürürlüğe girmesini müteakipyeni mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır" denildi.

Asgari özsermaye tutarlarının, Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen yenidendeğerleme oranının yüzde 20'sinin altına inmemek kaydıyla her yıl SPK tarafındanbelirlenmesi öngörülürken, yeni özsermaye tutarlarının ilgili yılın en geçaltıncı ayının sonu itibarıyla sağlanması zorunlu tutuluyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap