23 °C

Bankalar 'vurun abalıya' düşürülmemeli

Bankalar 'vurun abalıya' düşürülmemeli

İSTANBUL - BDDK Başkanı Mukim Öztekin, banka masraf ve ücretlerinde yapılacak düzenlemenin, mevcut ücretleri yasaklamak yerine, fiyat benzeri masrafların fiyata dahil edilmesini düzenlemesinin ve net, şeffaf ve karşılaştırılabilir olmasının yerinde olacağını düşündüğünü söyledi.

Finans Sektöründe Tüketici Hukuku sempozyumunda konuşan Öztekin, karların çok sıkı regüle edilen bir sektörde gerçekleşmesi nedeniyle, yapılacak düzenlemelerin bankaları "vurun abalıya" konumuna düşürmemesi gerektiğini kaydetti.

Öztekin, ekonomide yumuşak inişe geçildiği ve reel sektör karlılığının görece azaldığı bir ortamda, bankacılık sektörü karlarının yüksekliğinin dikkat çekmesinin doğal olduğunu; ancak bu karların, çok sıkı regüle edilen bir sektörde gerçekleştiğini söyledi.

Öztekin, bankaların bazı uygulamalarının tüketiciler tarafından şikayet konusu edildiğini belirterek, "BDDK'ya 2011 yılında iletilen şikayetlerin yüzde 24'ü bireysel kredilerle, yüzde 22'si de kredi kartlarıyla ilgilidir. Yeni ticaret kanunu taslağında, bu iki konuyla ilgili düzenlemenin yapıldığı görünmektedir; taslağın genel hükümler bölümünde, bankacılık işlemlerinde bu iki kalemde, bankaların müşterilerinden aidat veya ücret almalarına izin verilmemektedir" dedi.

Öztekin, bu iki kalemde alınan ücretlerin, bir kanun maddesiyle ortadan kaldırılmadan önce, o kalemlerin niteliklerinin yakından incelenmesi gerektiğini ve katı bir düzenleme yerine, şikayetlerin piyasa düzeni içerisinde ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağının sorgulanmasının yerinde olacağını belirtti.

Bankaların verdikleri hizmetler sırasında çeşitli isimler altındaki işlemler için yaptıkları ücretlendirmelerin büyük bir kısmının, bankanın verdiği hizmetlere ilişkin olduğunu belirten Öztekin şöyle konuştu:

"Ancak; bazı ücret kalemleri ise bankanın kredi ücretlendirme politikasıyla ilgili gibi görünmektedir. Bu ücretlendirmelere teknik olarak doğrusal olamayan fiyatlama diyoruz. Kanun tasarısında bu kalemlerin ortadan kaldırılmasından sonra bankaların aldıkları bu ücretleri faiz oranlarına yansıtması şaşırtıcı olmayacaktır. 

"Bu nedenle, kanuni düzenlemenin mevcut alınan ücretleri yasaklamak yerine, fiyat benzeri masrafların, fiyata dahil edilmesini zaruri kılmasının, müşterinin aldığı kredinin fiyatını, net ve şeffaf, karşılaştırılabilir biçimde bilmesine olanak sağlanmasının yerinde olacağını düşünüyorum."

Öztekin ayrıca, bankaların çeşitli masraf kalemi adı altında aldıkları ücretlerin, sektördeki rekabetin teşvik edilmesiyle de ortadan kalkabileceğini söyledi.

Bankacılık sektörüne yeni dahil olacak her aktörün, sistemdeki rekabeti daha üst seviyeye çıkaracağını belirten Öztekin, rekabet düzeyinin yükselmesiyle de faiz dışı masrafların da kendiliğinden aşağıya düşeceğine inandığını kaydetti.  

Öztekin ayrıca, uluslararası gelişmelere paralel olarak, finansal tüketicinin korunması amacıyla, 2012 yılında BDDK koordinasyonunda bir strateji ve eylem planı taslağı hazırlandığını, taslak planın yıl sonuna kadar Finansal İstikrar Komitesinde görüşülerek önümüzdeki yıl uygulamaya konulacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Bu yılın ilk on ayında toplam tüketici kredilerinin 187 milyar liraya ulaştığını belirten Öztekin, sektörün sermaye yeterlilik rasyosunun da Ekim ayı itibariyle yüzde 16.9 olduğunu söyledi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap