Bankalara ceza maddesi 'torba'dan çıktı

Torba teklifte kambiyo rejimine ilişkin maddelerde değişikliğe gidildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)-Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle, yurt dışı ve yurt içinde kredi kullanabilmesi için gerekli şartları taşımadığı halde kredi kullananlar ile kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kredi kullandıran veya aracılık edenlere 50 bin-250 bin TL arasında idari para cezası verilmesi öngören düzenleme torba tekliften çıkarıldı.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba yasa teklifinden yer alan kambiyo rejimine ilişkin maddelerle ilgili değişikliğe gidilerek, bankalara dönük cezai yaptırımlar öngören hüküm tekliften çıkarıldı. Teklifin görüşmeleri sırasında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunda değişiklik yapan iki madde tekliften çıkartılırken,  bir madde de önergeyle değiştirildi.

Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen torba teklifin 5. maddesinden yurt dışı ve yurt içinde kredi kullanabilmesi için gerekli şartları taşımadığı halde kredi kullananlar ile kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyerek kredi kullandıran veya aracılık edenlere 50 bin-250 bin TL arasında idari para cezası verilmesi öngören düzenleme torba tekliften çıkarıldı. Yine aynı maddeye eklenen yeni fıkraya göre, ithalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde  döviz ve  Türk parası kaçırmak  kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları  kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde 40 oranında idari para cezası ile cezalandırılacaklar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek. 

Hazine: Kambiyo rejimiyle ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yokHazine: Kambiyo rejimiyle ilgili kısıtlayıcı bir değişiklik yok

Torba teklifin görüşmeleri sırasında  ‘kıymetli madenler ve kıymetli taşlarla bunlardan mamul veya bunları muhtevi her nevi eşya ve kıymetlerin, kambiyo, nukut, esham, tahvilat ve ticari senetlerle ödemeye yarayan her türlü vasıta ve vesikaların alım satımı ile memleketten ihracı veya memlekete ithalinin tanzim ve tahdidine ve Türk parasının kıymetinin korunması zımnında kararlar almaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak’ hükmünün yer aldığı birinci madde de tekliften çıkarıldı.

İkramiye düzenlemesi

Teklifin 5. maddesinde yer alan, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununa aykırı fiilleri ihbar edenlerle suç delillerinin tespitinde hizmeti görülenlere, hangi hallerde ikramiye verileceği ve verilecek ikramiyenin miktarına ilişkin düzenlemeleri yürürlükten kaldıran madde geri çekildi. Ayrıca, aynı kanunun, gecikme zammına ilişkin olarak yer alan hüküm, idari para cezalarına gecikme zammı uygulanmasına ilişkin düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasından da vazgeçildi. Böylece, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanunun EK 3 ve EK 4. maddeleri uygulanmaya devam edecek.

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel,  tartışma yaratan kambiyo rejimine ilişkin düzenlemelerin kamuoyunda yaşanan tartışmaları sonlandırmak açısından geri çekilmesi gerektiğini belirterek, 1567 Sayılı Kanunun bu dönemde tartışmaya açılmasının doğru olmadığını söyledi. Temizel, bu konuda yapılacak düzenlemelerin yeni dönemde getirilmesi gerektiğini belirtti. Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanununda değişiklik yapan diğer maddelerin de tasarıdan çıkarılması konusunun genel kurula kadar değerlendirilebileceğini söyledi.

Tasarının komisyondan geçtiği bildirildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir