12 °C

Bankaların yurt dışı şube açmalarına istisnalar getirildi

Daha önce bir ülkede şube açmak için BDDK'dan izin alan bankaların, belirli şartlar halinde, ilave şube açılışları BDDK izninden muaf olacak.

Bankaların yurt dışı şube açmalarına istisnalar getirildi

Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube ve temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) izin alma zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

Bankaların izne tabi işlemleri ile dolaylı pay sahipliğine ilişkin esaslarına dair yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ortaklıktaki toplam payı banka özkaynağının binde 3'ünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı olarak açıklayan bir raporla birlikte en az 30 gün önceden BDDK'ya bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri BDDK iznine tabi olmayacak.

Daha önce BDDK'dan ilgili ülkede şube açma izni alınmış olmak, ilgili ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde 10'u aşmamak ve en az 30 gün önceden BDDK'ya bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları da BDDK izninden muaf olacak.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.