BDDK'dan yönetmelik değişikliği

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Fi̇nansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı yayımlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

BDDK tarafından Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmelikte deği̇şi̇kli̇k yapılması amacıyla hazırlanan yönetmelik taslağı, kurumun resmi sitesinden duyuruldu.

Taslağa göre 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede Finansal Holding Şirketleri Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi "Kredi kuruluşu niteliğindeki bağlı ortaklıklarından herhangi bir tanesinin son üç hesap dönemi sonu itibarıyla aktif toplamı ortalamasının tüm kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğindeki bağlı ortaklıklarına ait anılan dönemler itibarıyla aktif toplamı ortalamasına oranının yüzde 95 veya üstünde olmaması” şeklinde değiştirildi.

Taslağa göre, yeni yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir