BİST Başkanı Arıcan: Reel sektöre alternatif finansman kanalları için çalışıyoruz

BİST Başkanı Arıcan, “Borsa İstanbul olarak, sıkışan reel sektörümüze alternatif finansman kanalları sunulması ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi için üzerimize düşen görevler, ajandamızda yer alan en önemli husustur.” dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nce (TSPB) düzenlenen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin, başta finans sektörü olmak üzere sermaye piyasalarını da etkilediğini kaydetti.

Yatırımcıların daha güvenli yatırım araçlarını tercih ettiğini ifade eden Arıcan, “Son dönemde ortaya çıkan ticaret savaşları, Latin Amerika’da bazı ülkelerde yaşanan sorunlar, ekonomik problemler, İran’a yapılan yaptırımlar, Körfez Bölgesi’ndeki sorunlar özellikle enerji arzındaki belirsizlikler küresel sermaye piyasalarını olumsuz etkilemekte, sermaye akımlarını ve global büyüme oranlarını yavaşlatmaktadır.” diye konuştu.

Arıcan, diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının 2008 küresel krizden sonra uyguladıkları genişletici ya da gevşek para politikalarına son vermeye başlaması yanında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci ve bazı ülkelerde yaşanan sorunları daha da büyüterek küresel ölçekte etkiler ortaya çıkardığını anlattı.

Bu çerçevede küresel piyasalarda yaşanan sıkıntıların Türkiye’de 2018 yılı ağustos ayı itibarıyla kurda oynaklığa sebep olduğunu anımsatan Arıcan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ortaya çıkan arz şoku döviz geçişkenliği enflasyona yansımış, alınan tüm önlemler şokun etkisini azaltmış olsa bile finansman maliyetleri özellikle bankacılık sektöründe artmıştır. Daralan kredi imkanları başta reel sektör olmak üzere ekonomik aktörleri alternatif finansman kanalları arayışına itmektedir. Bu noktada Yeni Ekonomi Programımızda da değinildiği üzere sermaye piyasalarımıza önemli görevler düşmektedir. Borsa İstanbul olarak, sıkışan reel sektörümüze alternatif finansman kanalları sunulması ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi için üzerimize düşen görevler ajandamızda yer alan en önemli husustur.

Hükûmetimiz tarafından tasarlanan büyük altyapı projelerinin hayata geçirilmesi için gerekli finansmanın sermaye piyasaları araçları ile yapılması, bu tür menkul kıymetleştirmelerin yaygınlaştırılması, üzerinde odaklanmamız gereken konu başlıkları arasındadır. Sermaye piyasalarımıza yönelik ilginin artırılması, sermaye piyasası ürünlerimizin çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalar önceliklerimizdendir. Bu çalışmalar sonucunda, yurt içi tasarrufların bir kısmının sermaye piyasası araçlarına yönlendirilmesi, Aselsan örneğinde olduğu gibi yüksek hacimli halka arzların yurt içi piyasalardan finanse edilebilirliğinin sağlanması için farkındalık çalışmaları da yürütmekteyiz.”

“Bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeler önce finans ve sermaye piyasalarına yansıyor”

Arıcan, dünyadaki bilgi teknolojileri alanındaki tüm gelişmelerin öncelikli olarak yansıdığı alanların finans ve sermaye piyasaları olduğuna işaret ederek, “Küresel borsacılık sektörüne bakıldığında iki önemli değişim olduğu söylenebilir. 1990’lı yılların ortalarına kadar üyelere ya da kamuya ait kuruluşlar olan borsalar daha sonra kar odaklı kuruluşlara dönüşmüştür. Bu borsacılık sektörünün son dönemdeki değişimlerin ilki olarak değerlendirilebilir. 2000’li yıllardan sonra özellikle son 10 yıl içinde ise borsalar Fintech alanındaki gelişmeler ile bilgi teknolojileri şirketlerine dönüşmeye başlamıştır.” şeklinde konuştu.

Borsa İstanbul Grubu olarak son 5 senede kullandıkları teknolojiye önemli yatırım yaptıklarını aktaran Arıcan, blockchain çalışma grubu ve veri analitikleri çalışmalarının, bu alandaki faaliyetlere örnek olduğunu söyledi.

Bu nedenle bugünkü kongrenin ana teması olan “gelecek” ve Fintech alt başlığı kapsamında yer alan yenilikçi ve teknolojik yaklaşımların değerlendirildiği panellerin sermaye piyasaları açısından çok faydalı olacağını belirten Arıcan, “Portföy yönetiminden finansal okuryazarlık ve finansal kapsayıcılığa birçok alanda sermaye piyasalarımızı ve geleceği şekillendirecek olan bilgi ve teknolojinin milli kaynaklarımızla üretilmesi ve en etkili şekilde kullanımı sermaye piyasalarımızın gelişimine ve ülkemiz ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

“Tüm aktörlere büyük görevler düşüyor”

Arıcan, daha etkin bir piyasa ortamı yaratmak için Türkiye’nin sermaye piyasası kültürünü ve finansal okuryazarlığını geliştirmek adına tüm aktörlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Borsa İstanbul olarak bizler, halihazırda yürüttüğümüz faaliyetleri önümüzdeki süreçte daha da artırmayı hedefliyoruz. Borsamızın, halkımız ve şirketlerimiz nezdindeki algısını güçlendirmek ve perçinlemek adına yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Tabii, bu süreçte sermaye piyasalarımızın siz değerli temsilcileri ile ortak bir payda üzerinde beraberce hareket etme temennilerimizi de ayrıca ifade etmek isterim. Sermaye piyasası sektörü olarak, gerek sermaye piyasası ve ortaklık kültürünü ve finansal okur yazarlığı geliştirmek gerekse geleceği şekillendirecek ve değer yaratacak milli teknoloji şirketlerimizin piyasalarımıza çekilmesi ve sermaye piyasası kaynaklarıyla fonlanması, ayrıca daha verimli ve katma değerli işler üretebilmeye yönelik olarak yüksek nitelikli bilgi ve teknolojinin sektörümüz paydaşları tarafından kullanımını sağlamak üzere hep birlikte çalışacağız.”

Prof. Dr. Erişah Arıcan, bu kongrenin, Türkiye’nin finans sektörüne ve sermaye piyasalarına katkı sağlamasını temenni etti.

"Öz kaynak ağırlıklı fonlama kaçınılmaz""Öz kaynak ağırlıklı fonlama kaçınılmaz"

 

Bu konularda ilginizi çekebilir