BİST şirketlerinin bilanço tarihleri netleşti

Borsa İstanbul'da 2017 yılı ilk çeyrek bilançolarını son gönderme tarihleri belirlendi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2017 yılı ilk çeyrek dönem bilançolarını son gönderme tarihleri belirlendi.

Buna göre, şirketler konsolide olmayan bilançoları 2 Mayıs, konsolide bilançoları 10 Mayıs tarihine kadar gönderilmiş olacak.

Bankalar ise Konsolide ve konsolide olmayan bilançolarını 22 Mayıs tarihine kadar gönderebilecek.

Buna göre şirket ve bankaların bilançolarını son gönderme tarihleri şu şekilde:

Kod   

Son Gönderme Tarihi

Konsolide(K) / Konsolide Olmayan(KO)

ACSEL

02.05.2017

KO

ADANA

10.05.2017

K

ADEL

02.05.2017

KO

ADESE

10.05.2017

K

AFYON

02.05.2017

KO

AKENR

10.05.2017

K

AKBNK

22.05.2017

KO

AKBNK

22.05.2017

K

AKCNS

10.05.2017

K

AKGUV

10.05.2017

K

AKFGY

10.05.2017

K

AKFGY

10.05.2017

KO

AKFEN

10.05.2017

K

ATEKS

10.05.2017

K

AKSGY

10.05.2017

K

AKSGY

10.05.2017

KO

AKMGY

10.05.2017

KO

AKSA

10.05.2017

K

AKSEN

10.05.2017

K

AKSEL

10.05.2017

K

AKGRT

02.05.2017

KO

AKSUE

02.05.2017

KO

AKPAZ

02.05.2017

KO

ALCAR

02.05.2017

KO

ALGYO

02.05.2017

KO

ALARK

10.05.2017

K

ALBRK

22.05.2017

KO

ALBRK

22.05.2017

K

ALCTL

10.05.2017

K

ALKA

02.05.2017

KO

ALKIM

10.05.2017

K

ALYAG

10.05.2017

K

AYCES

02.05.2017

KO

ANACM

10.05.2017

K

AEFES

10.05.2017

K

ANHYT

02.05.2017

K

ANHYT

02.05.2017

KO

ASUZU

10.05.2017

K

ANSGR

02.05.2017

K

ANSGR

02.05.2017

KO

ANELE

10.05.2017

K

ANELT

10.05.2017

K

ANSA

10.05.2017

K

ARCLK

10.05.2017

K

ARENA

10.05.2017

K

ARMDA

10.05.2017

K

ARSAN

10.05.2017

K

ARTI

10.05.2017

K

ASELS

10.05.2017

K

ASCEL

---

K

ASLAN

10.05.2017

K

ATAGY

02.05.2017

KO

AGYO

02.05.2017

KO

ATPET

02.05.2017

KO

ATSYH

10.05.2017

K

ATLAS

02.05.2017

KO

AVİSA

02.05.2017

KO

AVOD

10.05.2017

K

AVGYO

10.05.2017

K

AVTUR

10.05.2017

K

AVHOL

---

K

AYEN

10.05.2017

K

AYES

---

K

AYGAZ

10.05.2017

K

BAGFS

02.05.2017

KO

BAKAB

10.05.2017

K

BALAT

---

K

BNTAS

02.05.2017

KO

BANVT

22.05.2017

K

BASCM

---

K

BTCIM

10.05.2017

K

BSOKE

02.05.2017

KO

BRKSN

10.05.2017

K

BJKAS

10.04.2017

K

BEYAZ

---

K

BLCYT

10.05.2017

K

BIMAS

10.05.2017

K

BMEKS

10.05.2017

K

BRKO

10.05.2017

K

BRMEN

10.05.2017

K

BISAS

02.05.2017

KO

BIZIM

02.05.2017

KO

BOLUC

02.05.2017

KO

BMELK

---

KO

BRSAN

10.05.2017

K

BRYAT

10.05.2017

K

BFREN

02.05.2017

KO

BOSSA

10.05.2017

K

BOYP

10.05.2017

K

BRISA

02.05.2017

KO

BURCE

10.05.2017

K

BURVA

02.05.2017

KO

BUCIM

10.05.2017

K

CRFSA

10.05.2017

K

CCOLA

10.05.2017

K

COMDO

10.05.2017

K

COSMO

10.05.2017

K

CRDFA

02.05.2017

KO

CLEBI

10.05.2017

K

CELHA

02.05.2017

KO

CEMAS

10.05.2017

K

CEMTS

02.05.2017

KO

CMBTN

10.05.2017

K

CMENT

10.05.2017

K

CIMSA

10.05.2017

K

CUSAN

10.05.2017

K

DAGI

02.05.2017

KO

DAGHL

02.05.2017

KO

DARDL

10.05.2017

K

DGATE

10.05.2017

K

DMSAS

02.05.2017

KO

DENGE

---

K

DZGYO

02.05.2017

KO

DENIZ

22.05.2017

KO

DENIZ

22.05.2017

K

DENCM

02.05.2017

KO

DERIM

02.05.2017

KO

DESA

10.05.2017

KO

DESPC

02.05.2017

KO

DBAGL

22.05.2017

K

DEVA

10.05.2017

K

DIRIT

10.05.2017

K

DITAS

10.05.2017

K

DOCO

09.06.2017

K

DOBUR

02.05.2017

KO

DGZTE

02.05.2017

KO

DOHOL

10.05.2017

K

DGKLB

10.05.2017

K

DOGUB

02.05.2017

KO

DGGYO

10.05.2017

KO

DOAS

10.05.2017

K

DURDO

10.05.2017

K

DYOBY

10.05.2017

K

ECILC

10.05.2017

K

ECBYO

02.05.2017

KO

ECZYT

10.05.2017

K

EDIP

10.05.2017

K

EGEEN

10.05.2017

K

EGGUB

02.05.2017

KO

EGPRO

10.05.2017

K

EGSER

02.05.2017

KO

EGCYO

02.05.2017

KO

EGCYH

02.05.2017

KO

EGLYO

02.05.2017

KO

EPLAS

10.05.2017

K

EKIZ

02.05.2017

KO

EMKEL

10.05.2017

K

EMNIS

02.05.2017

KO

EKGYO

02.05.2017

KO

ENKAI

10.05.2017

K

ERBOS

10.05.2017

KO

EREGL

10.05.2017

K

ERSU

02.05.2017

KO

ESCOM

02.05.2017

KO

ESEMS

10.05.2017

K

ETILR

02.05.2017

KO

EUKYO

02.05.2017

KO

ETYAT

02.05.2017

KO

EUYO

02.05.2017

KO

EUHOL

02.05.2017

KO

FENER

10.04.2017

K

FFKRL

02.05.2017

KO

FINBN

22.05.2017

KO

FINBN

22.05.2017

K

FLAP

02.05.2017

KO

FMIZP

02.05.2017

KO

FROTO

02.05.2017

KO

FRIGO

10.05.2017

K

GSRAY

10.04.2017

K

GARAN

22.05.2017

KO

GARAN

22.05.2017

K

GARFA

02.05.2017

KO

GRNYO

02.05.2017

KO

GDKGS

02.05.2017

KO

GEDIK

10.05.2017

K

GYHOL

02.05.2017

KO

GEDZA

10.05.2017

K

GENYH

10.05.2017

K

GENTS

10.05.2017

K

GEREL

10.05.2017

K

GLBMD

10.05.2017

K

GLYHO

10.05.2017

K

GOODY

02.05.2017

KO

GOLTS

10.05.2017

K

GOZDE

02.05.2017

KO

GSDDE

10.05.2017

K

GSDHO

10.05.2017

K

GUBRF

10.05.2017

K

GLRYH

10.05.2017

K

GUSGR

02.05.2017

KO

HLGYO

02.05.2017

KO

HALKS

---

KO

HATEK

10.05.2017

K

HDFGS

02.05.2017

KO

HEKTS

02.05.2017

KO

HURGZ

10.05.2017

K

ICBCT

22.05.2017

KO

ICBCT

22.05.2017

K

IEYHO

10.05.2017

K

IDGYO

02.05.2017

KO

IHEVA

10.05.2017

K

IHGZT

02.05.2017

KO

IHLAS

10.05.2017

K

IHMAD

10.05.2017

K

IHYAY

10.05.2017

K

INDES

10.05.2017

K

INFO

02.05.2017

KO

INTEM

10.05.2017

K

IPEKE

01.01.2018

K

ISDMR

---

KO

ISCTR

22.05.2017

KO

ISCTR

22.05.2017

K

ISFIN

10.05.2017

K

ISGSY

02.05.2017

KO

ISGYO

02.05.2017

KO

ISMEN

10.05.2017

K

ISYAT

02.05.2017

KO

ISBIR

---

K

ITTFH

10.05.2017

K

IZTAR

---

K

IZMDC

10.05.2017

K

IZFAS

---

KO

IZOCM

02.05.2017

KO

JANTS

02.05.2017

KO

KPHOL

02.05.2017

KO

KAPLM

02.05.2017

KO

KRDMD

10.05.2017

K

KAREL

02.05.2017

KO

KARSN

10.05.2017

K

KRTEK

02.05.2017

KO

KRSAN

10.05.2017

K

KARTN

10.05.2017

K

KATMR

10.05.2017

K

KENT

02.05.2017

KO

KERVT

10.05.2017

K

KERVN

10.05.2017

K

KLGYO

02.05.2017

KO

KLMSN

10.05.2017

K

KCHOL

10.05.2017

K

KOMHL

10.05.2017

K

KNFRT

02.05.2017

KO

KONYA

10.05.2017

K

KORDS

10.05.2017

K

KOZAL

01.01.2018

K

KOZAA

01.01.2018

K

KRGYO

02.05.2017

KO

KRSTL

10.05.2017

K

KRONT

02.05.2017

KO

KTKVK

02.05.2017

KO

KSTUR

---

KO

KUYAS

10.05.2017

K

KUTPO

10.05.2017

K

LIDFA

10.05.2017

K

LINK

02.05.2017

KO

LOGO

10.05.2017

K

LKMNH

22.05.2017

K

LUKSK

10.05.2017

K

MAKTK

10.05.2017

K

MRDIN

02.05.2017

KO

MAALT

02.05.2017

KO

MRSHL

10.05.2017

K

MRGYO

30.05.2017

KO

MARTI

09.06.2017

K

MZHLD

10.05.2017

K

MCTAS

---

K

MEGAP

---

KO

MENBA

---

K

MNDRS

10.05.2017

K

MEMSA

10.05.2017

K

MERIT

---

KO

MERKO

02.05.2017

KO

METAL

02.05.2017

KO

METUR

10.05.2017

K

METRO

02.05.2017

KO

MEPET

02.05.2017

KO

MGROS

10.05.2017

K

MIPAZ

02.05.2017

KO

DMISH

10.05.2017

K

MSGYO

10.05.2017

K

MSGYO

10.05.2017

KO

MMCAS

10.05.2017

K

TIRE

10.05.2017

K

NTHOL

10.05.2017

K

NTTUR

10.05.2017

K

NETAS

10.05.2017

K

NIBAS

02.05.2017

KO

NUHCM

10.05.2017

K

NUGYO

10.05.2017

KO

ODAS

10.05.2017

K

OLMIP

10.05.2017

K

ORGE

10.05.2017

K

ORMA

---

KO

OSMEN

10.05.2017

K

OSTIM

10.05.2017

K

OTKAR

10.05.2017

K

OYAYO

02.05.2017

KO

OYLUM

02.05.2017

KO

OZKGY

10.05.2017

K

OZKGY

10.05.2017

KO

OZBAL

10.05.2017

KO

OZGYO

02.05.2017

KO

OZRDN

---

KO

PAGYO

10.05.2017

K

PAGYO

10.05.2017

KO

PRKME

02.05.2017

KO

PARSN

10.05.2017

K

PGSUS

10.05.2017

K

PENGD

10.05.2017

K

PEGYO

02.05.2017

KO

PSDTC

02.05.2017

KO

PETKM

10.05.2017

K

PKENT

02.05.2017

KO

PETUN

02.05.2017

KO

PINSU

02.05.2017

KO

PNSUT

02.05.2017

KO

PIMAS

10.05.2017

K

PKART

02.05.2017

KO

POLHO

10.05.2017

K

POLTK

---

K

PRZMA

02.05.2017

KO

RAYSG

02.05.2017

KO

RYGYO

02.05.2017

KO

RYSAS

10.05.2017

K

RHEAG

02.05.2017

KO

RODRG

---

K

ROYAL

10.05.2017

K

RTALB

10.05.2017

K

SAHOL

10.05.2017

K

SANEL

02.05.2017

KO

SANFM

10.05.2017

K

SANKO

02.05.2017

KO

SAMAT

02.05.2017

KO

SARKY

10.05.2017

K

SASA

10.05.2017

K

SAYAS

10.05.2017

K

SEKUR

---

K

SELEC

10.05.2017

K

SELGD

22.05.2017

K

SNKRN

02.05.2017

KO

SERVE

02.05.2017

KO

SRVGY

10.05.2017

K

SRVGY

10.05.2017

KO

SEYKM

---

KO

SILVR

10.05.2017

K

SNGYO

10.05.2017

K

SNGYO

10.05.2017

KO

SODA

10.05.2017

K

SODSN

---

KO

SKTAS

10.05.2017

K

SONME

02.05.2017

KO

SNPAM

02.05.2017

KO

SEKFA

02.05.2017

KO

SEKFK

10.05.2017

K

SKBNK

22.05.2017

KO

SKBNK

22.05.2017

K

SISE

10.05.2017

K

HALKB

22.05.2017

KO

HALKB

22.05.2017

K

KLNMA

10.05.2017

KO

TSKB

22.05.2017

KO

TSKB

22.05.2017

K

TBORG

10.05.2017

K

TCHOL

02.05.2017

KO

TACTR

---

K

TATGD

02.05.2017

KO

TAVHL

10.05.2017

K

TKURU

---

KO

TEKTU

02.05.2017

KO

TKFEN

10.05.2017

K

TKNSA

10.05.2017

K

TMPOL

10.05.2017

K

KIPA

28.06.2017

KO

TFNVK

10.05.2017

KO

TGSAS

10.05.2017

K

TOASO

10.05.2017

K

TRGYO

02.05.2017

KO

TSPOR

30.03.2017

KO

TRKCM

10.05.2017

K

TRNSK

10.05.2017

K

TSGYO

02.05.2017

KO

TUCLK

02.05.2017

KO

TUKAS

10.05.2017

K

TRCAS

10.05.2017

K

TCELL

10.05.2017

K

TMSN

10.05.2017

K

TUPRS

10.05.2017

K

THYAO

10.05.2017

K

PRKAB

10.05.2017

K

TTKOM

10.05.2017

K

TTRAK

02.05.2017

KO

TURGG

02.05.2017

KO

UFUK

02.05.2017

KO

ULAS

02.05.2017

KO

ULUSE

10.05.2017

K

ULUUN

10.05.2017

K

UMPAS

---

K

USAS

10.05.2017

K

USAK

10.05.2017

KO

UTPYA

10.05.2017

K

UZERB

---

KO

ULKER

10.05.2017

K

UNYEC

10.05.2017

K

VAKFN

10.05.2017

K

VKGYO

02.05.2017

KO

VKFYO

02.05.2017

KO

VAKBN

22.05.2017

KO

VAKBN

22.05.2017

K

VAKKO

10.05.2017

K

VANGD

---

K

VERUS

10.05.2017

K

VERTU

02.05.2017

KO

VESTL

10.05.2017

K

VESBE

02.05.2017

KO

VKING

02.05.2017

KO

YKGYO

10.05.2017

K

YKGYO

10.05.2017

KO

YKBNK

22.05.2017

KO

YKBNK

22.05.2017

K

YAPRK

10.05.2017

K

YATAS

10.05.2017

K

YAYLA

10.05.2017

KO

YAZIC

10.05.2017

K

YGGYO

10.05.2017

K

YGGYO

10.05.2017

KO

YGYO

10.05.2017

K

YGYO

10.05.2017

KO

YYAPI

10.05.2017

K

YESIL

02.05.2017

KO

YBTAS

---

KO

YONGA

---

K

YUNSA

10.05.2017

K

ZOREN

09.06.2017

K

GOLDP

---

KO

DJIST

---

KO

USDTR

---

KO

BNKTR

---

KO

IST30

---

KO

FBIST

---

KO

GLDTR

---

KO

GMSTR

---

KO

ISY30

---

KO

Etiketler