Finans kuruluşlarına kredi zarar karşılığı ayırabilme imkanı geldi

BDDK finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe giderek, şirketlerin beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanıdı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin muhasebe uygulamaları ile finansal tabloları hakkındaki yönetmelikte değişikliğe giderek, şirketlerin beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanıdı.

BDDK tarafından, "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları"na ilişkin yönetmeliğinde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, yönetmeliğin özel ve genel karşılıklar bölümünde yer alan, "Bir borçludan, birbirinden bağımsız birden fazla alacağın mevcut bulunması ve bu alacaklardan herhangi biri için özel karşılık ayrılması halinde, diğer alacak tutarları için de aynı oranda özel karşılık ayrılır." maddesi çıkarıldı.

Söz konusu maddenin yerine, "Bir borçludan olan 100 Türk lirası ve altındaki her bir alacak tutarı için özel karşılık ayrılması ve bunların Tasfiye Olunacak Alacaklar veya Zarar Niteliğindeki Alacaklar hesaplarında izlenmesi şirketlerin ihtiyarındadır." ifadesi eklendi.

Yönetmeliğe, Türkiye Finansal Raporlama Standardı 9 (TFRS 9) kapsamında karşılık ayrılmasıyla ilgili bir madde de eklenerek, şirketlerin BDDK'ya bildirimde bulunmak şartıyla TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zarar karşılığı ayırabilmesine imkan tanındı.

Söz konusu maddeyle ayrıca, TFRS 9 kapsamında ayrılan beklenen kredi zarar karşılığının, hangi koşullarda "genel ve özel karşılık" olarak sayılacağına açıklık getirildi.

Yeni yönetmelik, 30 Eylül 2018'de yürürlüğe girecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir