Fransız Natixis, BDDK’dan izni aldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Fransız Natixis'in Türkiye’de bir temsilcilik açmasına izin verdi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, Kurulun 09.05.2013 tarih ve  5315 sayılı Kararı ile işin gerektirdiği masrafı döviz olarak  Türkiye’ye getirmek, mevduat veya katılım fonu kabul etmemek,  bankacılık işlemleri yapmamak ve Kurulca belirlenecek esaslara göre faaliyet göstermek kaydıyla Natixis SA tarafından Türkiye’de bir temsilcilik açılmasına izin verilmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde uygun görüldü.