İşsizlik Sigortası Fonu için yeni düzenleme

İŞKUR aktif işgücü programları uygulayan personele daha fazla kaynak ayrıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA)

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, İŞKUR’un aktif işgücü programlarında görev alan personele İşsizlik Sigortasından yapılacak ödemeler için ayrılacak toplam tutar, Fonun bir önceki yıl prim gelirinin yüzde 30’u seviyesinden, yüzde 50’si seviyesine çıkarıldı.

Kararnamede, “İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak ve fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre kurum kadrolarına atanan ve kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre İşsizlik Sigortası Fonu prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50'ye çıkarıldığı” belirtildi.

Bu konularda ilginizi çekebilir