KEÖS aracılığıyla 179 milyar TL tahsil ettik

Merkez Bankası Başkanı: "2011 yılı başından, 2012 yılı mart sonuna kadar KEÖS aracılığıyla, 399 bin 775 adet, yaklaşık 179 milyar Türk Lirası tutarında ödeme emri yerine getirildi" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2011 yılı başından, 2012 yılı mart sonuna kadar Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS) aracılığıyla, 399 bin 775 adet, yaklaşık 179 milyar Türk Lirası tutarında ödeme emri yerine getirildiğini bildirdi. Başçı, Kamu Elektronik Ödeme Sistemi(KEÖS) Tanıtım Toplantısı ve e-Sertifika Dağıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın ödeme sistemlerinin geliştirilmesi ve yenilenmesi için dünya genelindeki eğilimleri de izleyerek, finansal sistemle yakın bir işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Mevcut bugün finanse edilen sistemin dışında "Perakende Ödeme Sistemi" projelerinin de bulunduğunu kaydeden Başçı, Merkez Bankası'nın Uluslararası Ödemeler Bankası bünyesindeki, Ödeme ve Mutabakat Sistemleri Komitesi'ne üyeliğinin 2009 yılında sonuçlandırıldığını kaydetti. Başçı, ödeme ve mutabakat sistemlerine ilişkin temel küresel prensiplerin ve standartların belirlendiği platformda Türkiye'nin Merkez Bankası tarafından temsil edildiğini ifade etti.

Başçı, Merkez Bankası'na kanunla verilen yetkiyle Türkiye'deki tüm ödeme sistemlerini içeren genel standartlara ilişkin düzenleme ihtiyacı göz önüne alınarak, AB müktesebatına uyumlu bir Ödeme Sistemleri Kanun Taslağı hazırlandığını, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açıldığını kaydetti. Merkez Bankası Başkanı Başçı, kurullardan gelecek görüşler çerçevesinde yapılacak değişiklikler sonrasında oluşacak kanun taslağının Meclis tarafından ele alınmasıyla, ödeme sistemleri konusunda, AB müktesebatı ve uluslararası standartlarla uyumlu bir hukuksal çerçevenin çizilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacağını söyledi.

Elektronik ödeme sistemlerinde yaşanan gelişmelerle, kamunun etkin nakit yönetimi ve kaliteli hizmet verme anlayışının, kayıt dışı mücadele çalışmaları ile birleşince, kamu ödemelerinin önemli bir kısmının elektronik ortamda yapılmasının gerekliliğinin doğduğuna işaret eden Başçı, şöyle konuştu: "Türkiye'de 1972'den, 2007 yılına kadar genel bütçeye bağlı bazı muhasebe birimlerine ait yurt içindeki tahsilat ve ödemelerinin Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla Bankamız Ankara Şubesi nezdinde Hazine adına açılan tek bir hesapta muhasebeleştirilmesi şeklinde işleyen Tek Hazine Hesabı Sistemi yürütüldü.

Gelirlerle giderlerin karşılıklı olarak denkleştirilmesi esasına dayanan bu sistemin, zamanla gereksinimleri karşılayamaması nedeniyle, 31 Temmuz 2007'de bankamız, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı arasında imzalanan protokolle tek Hazine Cari Hesabı Yöntemine geçildi. Bu sayede, Hazinenin günlük nakit programında olmayan ödemelerin yapılmaması, tahsilatlarında ödeme için kullanılmaksızın doğrudan Hazine'ye aktarılması sağlanabiliyor."

KEÖS

Başcı, imzalanan protokolle çalışmalarına başlanan ve bugün önemli bir aşamasının tamamlandığı Kamu Elektronik Ödeme Sistemi çevresinde, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarının bildirilmesi, ihtiyacın karşılanması ve ödeme talimatlarının gerçekleştirilmesi işlemlerinin hepsinin elektronik ortamda yapılabildiğini kaydetti. KEÖS'ün bu işlemlerin herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan, otomatik olarak yapılmasına olanak sağlayan bu yönü ile dünya uygulamalarına örnek sayılabilecek uçtan uca prensibiyle çalışan bir otomasyon sistemi olduğunu belirten Başçı, şöyle devam edildi: "Bu sistemle, Bankamızca güvenli bir bilişim mimarisi kullanılarak hazırlanan alt yapı ile kamu ödeme işlemlerinin her adımı Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığınca anlık olarak takip edilebilmektedir. 2008 yılında 9 merkez muhasebe birimi ile uygulamaya başlanan sistemle bugün 19 merkez muhasebe biriminin ödemeleri bankamız aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

2011 yılı başından 2012 yılı mart sonuna kadar KEÖS aracılığıyla 399 bin 775 adet yaklaşık 179 milyar Türk lirası tutarında ödeme emri yerine getirildi. KEÖS'ün yurt çapında tüm muhasebe birimleri tarafından kullanılmasıyla kamu ödeme işlemlerinin tamamı elektronik ortamda yapılacak ve ödeme sistemlerinde elle yapılan işlemlerden kaynaklanabilecek hatalar en aza indirilecektir. Ayrıca son yıllarda kamuda etkinliğin artırılması çerçevesinde geliştirilen e-devlet yaklaşımları içerisinde kağıt ve zaman israfını önlemesi ve çevrenin korunmasına olumlu katkı sağlaması bakımından KEÖS büyük önem taşımaktadır."

(AA)
 

Etiketler