Leasing sektörü ikinci yarı için daha umutlu

Makine talebinde artış yaşanıyor. Sektör, ikinci yarı için daha umutlu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Ece Ceyhun - Julide Yiğittürk Gürdamar

Finansal kiralama sektöründe 2016’nın ikinci yarısı için daha umutlu bir bekleyiş hakim. Önde gelen leasing şirketlerinin genel müdürleri hedef ve beklentilerini DÜNYA’ya anlattı:

Hedefte; leasing ile tanışmamış şirketler var

Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, önümüzdeki döneme ilişkin hedefl erini paylaşırken “En önemli amacımız, yıllardır devam eden liderliğimizi sürdürmenin yanında sektörü büyüterek gelişmek. Bu hedefimiz çerçevesinde de, henüz leasingi bilmeyen ya da hiç yapmayan firmalara leasingi tanıtmak için projeler hazırlıyoruz.

Projelerde de makine ekipman yatırımlarına öncelik veriyoruz” dedi. Yapı Kredi Leasing olarak, leasing sektöründe iz bırakmaya, müşterilerinin ihtiyaç

duydukları her an yanlarında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Fatih Torun, “Yılın ilk yarısı itibarıyla yüzde 14,7 pazar payı ile sektörümüzdeki kesintisiz
liderliğimiz ise devam ediyor. Yapı Kredi Leasing olarak ilk yarıda beklentilerimize paralel işlem hacimlerine ulaştık. Yıl sonunda da geçen sene ile paralel işlem hacimlerinin gerçekleşeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı. Sektörde işlem hacimlerine bakıldığında, 2016'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine yakın bir performans görüldüğünü belirten Fatih Torun, bu dönemde, iş ve inşaat makinelerinin sektör içindeki payının yüzde 24.9’dan yüzde 26.2’ye yükseldiğini söyledi. Makine ekipmanın payının da geçen seneye göre yükseldiğine değinen Torun, “Şu an için Türkiye’de toplam yapılan özel yatırımların yüzde 6 - 7 arasındaki kısmının leasing ile yapıldığını tahmin ediyoruz. Bu rakam gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 - 15, gelişmiş ülkelerde yüzde 25 ve üstünde seyrediyor. Leasing sektörünün hedefi ilk etapta yüzde 10’luk payın üzerine çıkabilmek. Leasingin giderek daha fazla tanınan bir ürün olmasıyla yatırımlar içindeki payının önümüzdeki yıllarda artacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyük yatırım makine demek

Büyük yatırımların beraberinde ciddi makine ekipman ihtiyacı doğurduğuna da işaret eden Fatih Torun, “Makine yatırımlarında leasing, öncelikli finansman türleri
arasında yer alıyor. Geçmiş 3 yılda yapılan büyük yatırımların, iş hacmine ve adetlerine olumlu etkisini görüyoruz” görüşünü paylaştı. Torun ayrıca, “8 Ağustos tarihinde resmi gazetede yayınlanan 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' ile sektörde açıkta kalan noktalarda düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler ve getirdiği avantajların önümüzdeki dönemde işlem adetlerine ve hacimlerine yansımasını bekliyoruz” açıklamasında da bulundu.


KOBİ'lere ağırlık veren büyüme stratejimiz devam edecek

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, "Yılın ikinci yarısında da KOBİ'lere ağırlık veren, tabana yaygın ve sağlıklı büyüme stratejimizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. İş Leasing'in 30 Haziran itibariyle aktif büyüklüğünün 5.895 milyon TL'yi aştığını ve konsolide net karının 52.8 milyon TL'ye ulaştığını belirten Genel Müdür Hasan Bolat, "Şirketimizin müşterilerine kullandırdığı kredilerin büyüklüğünü gösteren kiralama alacakları, Haziran 2016 itibariyle yıl sonuna göre yüzde 3 oranında artarak 3.353 milyon TL'ye ulaşırken, öz kaynaklarımız da 771 milyon TL'ye yükseldi.

Yaygın portföy oluşturma stratejimiz doğrultusunda, hizmet verdiğimiz işlem adedinde yüzde 7, müşteri adedinde ise yüzde 10 oranında artış sağladık. Mart 2016'da 20 milyon TL nakit temettü dağıtan şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri de yüzde 51 oranında değer kazandı" bilgisini verdi. 2016 yılının Türkiye'nin komşuları ve önemli ihracat pazarı olan ekonomilerde çeşitli iç karışıkların yaşandığı bir yıl olarak geçtiğine değinen Bolat, "Biz ülkemizin tüm bu iç ve dış karışıklıklardan, belirsizliklerden güçlenerek çıkacağına inanıyoruz. Ülkemize olan güvenimiz ve inancımız doğrultusunda kredi tahsis politikamıza uygun olan ve fizibilitesine inandığımız yatırımları aynı kararlılıkla desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Büyük projeler büyüme getirdi

Yılın ilk 6 ayında leasing sektöründe yaklaşık 3 milyar dolar tutarında işlem gerçekleştiğini belirten Hasan K. Bolat, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçen yılın tamamında 6.3 milyar dolarlık işlem gerçekleşmişti. Buna göre leasing sektörünün geçen seneye yakın seyredecek bir hacim ile bu seneyi kapatacağını öngörüyoruz. İş ve İnşaat makineleri, leasing sektörünün büyümesini destekleyen en temel sektörlerden biri. İş ve inşaat makinalarının leasing sektörü işlem hacmi içerisindeki payı geçen sene yüzde 21.4 iken bu senenin ilk 6 ayı itibariyle yüzde 24.6'ya yükseldi. İş Leasing'in bu sektörden aldığı pay ise yüzde 10.1, iş ve inşaat makineleri mal grubu bizim öncelik verdiğimiz bir alan."


Kapasite artırım ve enerji yatırımları daha canlı olur

Ziraat Leasing Genel Müdürü Sinan Çevik, "Yılın ikinci yarısında, sektörde yenileme ve kapasite artırımına yönelik yatırımlar ile enerji ve enerji verimliliğine ilişkin yatırımların yanında iş ve inşaat makinelerinin ağırlığının sürmesini bekliyoruz" dedi. Sektörde 2016 yılı ilk 6 ayında 2015 yıl sonuna göre aktif büyüklükte ve net kira alacaklarında yaklaşık yüzde 4 oranında bir büyüme gerçekleştiğine işaret eden Sinan Çevik, "Mal gruplarına göre dağılıma baktığımızda iş makinelerinin 2016 yılının ilk 6 ayında 2.15 milyar TL işlem tutarı ile toplam işlem hacmi içerisinde yüzde 25’lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. İş makineleri leasing sektöründe her zaman önemli bir mal grubu olarak yer almıştır. Ziraat Leasing olarak ilk 6 aylık dönemde işlem hacmimiz içerisinde iş makinelerinin payı yüzde 28 olarak gerçekleşmiştir. Şirket olarak ekonomimizin de lokomotif sektörü olan inşaat sektörünü desteklemeye ve iş makineleri özelinde finansman sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm de canlandırdı

Devam eden büyük projelerin sektörde iş makinesi leasingi talebini artırdığına ve yukarı yönlü bir ivme kazandırdığına işaret eden Sinan Çevik, ayrıca, konut projeleri ve kentsel dönüşümün de sektörü canlı tuttuğuna değindi. Çevik, "Havalimanı, köprü, otoyol projeleri iş - inşaat makine yatırımlarını artıran, istihdam sağlayan projeler olarak; son yıllarda leasing sektörü içerisinde hizmet sektörünün payının artmasında ve mal grubu bazında iş - inşaat makine grubunun yüzde 25’lik paya sahip olmasında çok büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda kentsel dönüşüm, sağlık sektöründeki kamu – özel ortaklıkları, süre gelen ve artarak devam eden enerji projeleri de iş inşaat makine sektörünün önemli dinamikleridir. KDV avantajı, orta ve uzun vadeli ödeme imkanı iş ve inşaat makinelerinin leasing aracılığı ile finanse edilmesinde tercih sebebi olmaktadır. Ziraat Leasing olarak büyük küçük her projede finansman sağlamaya devam ediyoruz" dedi.


Yılın ikinci yarısı daha hareketli geçecek

Finans Leasing Genel Müdürü Metin Karabiber, leasing sektörünün 2016 yılının ilk yarısında 3 milyar dolar ile geçen seneki hacmini korumuş göründüğünü belirterek bu hacim içinde iş makinelerinin payının 2015’in ilk altı ayında yüzde 22 seviyesinden 2016’nın ilk altı ayında yüzde 25’e çıktığını söyledi.

Sektörün hacmi aynı seviyelerde seyrederken iş makinelerinin payının nispeten artmış durumda olduğuna işaret eden Metin Karabiber, "3’üncü havalimanı ve 3’üncü köprü gibi büyük projelerin makine yatırımlarının büyük kısmı önceki dönemlerde tamamlanmıştı. Bu projelerdeki ana yüklenicilerin 2016 yılındaki makine talepleri satın almak ya da leasing yoluyla edinmekten ziyade kiralama şeklinde oldu. Alt yüklenicilerin talepleri de sektörü domine edecek boyutlara ulaşmadı. İş makinesi sektöründeki talebin büyük kısmı yılın ilk yarısında genellikle karayolları projeleri dahilinde oluştu. İkinci yarıda başlayacak olan Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren projeleri, Antalya Kuzey Çevreyolu, Adana Güney Çevreyolu gibi projeler için gerekli makine yatırımları nedeniyle iş makine sektörünün daha hareketli geçmesini bekliyoruz" dedi.

Finans Leasing olarak hedeflerini de paylaşan Metin Karabiber, "Hacimlerimizi her sene reel olarak bir önceki senenin üstüne taşımak ve pazar payımızı arttırmak. İlk altı ay sonuçları sektörün ortalama büyümesinin üzerinde tempo yaparak pazar payımızın anlamlı şekilde büyüttük. İkinci yarıda da bu tempomuzu devam ettirme gayretinde olacağız" bilgisini verdi.

Sat-geri kirala işlemleri de büyüyecek

2016 yılının ikinci yarısındaki sektöre ilişkin beklentilerini de aktarırken de yapılan son düzenlemelere işaret etti. Karabiber, "Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarının onaylanmış olması nedeniyle sektörümüz açısından önemli bir ürün niteliğindeki "sat/ geri kirala" işlemlerinin artarak devam edeceği yönünde.

Zira bu yeni kanun ile hem gayrimenkul sat geri kirala işlemleri hakkındaki bazı tereddütler giderilmiş, hem de makine sat geri kirala işlemlerinin önü açılmış oldu. Dolayısıyla sektörün bu alanda, diğer makine ekipman gruplarına göre daha hızlı büyüyeceğini düşünebiliriz. Bu etki nedeniyle sat geri kirala işlemlerinin payının artacağını beklemekle birlikte, yatırım yapma iştahını azaltacak olumsuzlukların ortadan kalkacağı varsayımıyla sektör hacminin, en kötümser tahminle 2015 yılı ile aynı seviyede olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


Aklease hacmini ilk yarıda yüzde 60 büyüttü

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, şirket olarak geçtiğimiz yıl yüzde 10’luk büyüme ile 2 binin üzerinde müşteri sayısına ulaştıklarını belirtti. Şenol Altundaş, “Yeni yatırımlara sağladığımız finansman desteği ile yeni işlem hacminde bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60’ın üzerinde büyüdük. Önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine katkıda bulunacak sanayi yatırımlarını finanse ederek, sektöre yön verecek projelerle paydaşlarımıza değer yaratan bir şirket olmaya devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Aklease Genel Müdürü Şenol Altundaş, ülkemizde son yıllarda hızla artan, gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yapılan taahhüt işleri, altyapı ve üstyapı projelerinin temel araçlarından olan iş makinelerinin, sektör olarak hızlı bir gelişim yaşadığına dikkat çekti. Altudaş, “Tamamıyla yatırımlara yönelik kullanılan ve dolayısıyla ülke kalkınmasına doğrudan pozitif etki eden iş makineleri sektörü, maden, havalimanı, köprü, demiryolu, tünel, bayındırlık projeleri ve endüstriyel yatırımlar gibi birçok farklı alanda hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Şenol Altundaş şöyle devam etti: “1988’den bu yana iş makineleri grubuna finansal destek olan Aklease olarak uzun vadeli, rekabetçi fonlama ile maliyet avantajı, uzmanlaşmış operasyonel destek ve yenilikçi finansal ürünler sağlıyoruz. Aklease olarak yatırım finansmanında önemli bir güç olan leasing sektöründe, en büyük üç oyuncusundan biri konumumuzla, 28 yıldır finansal kiralama sektöründeki öncü ve yenilikçi adımlarıyla, her segmentteki yatırımcıya iş makineleri ve ekipmanları finansmanında destek olmayı sürdürüyoruz.”


Güçlü ve geniş finansman kaynağı

Aklease olarak, müşterilerinin yatırımlarında kullanabilecekleri çok geniş bir fonlama ağına sahip olduklarını vurgulayan Altundaş, “Fonlama ağımızın içerisinde para ve sermaye piyasaları haricinde, yurtiçi ve yurtdışı bankalar, uluslararası ve çok taraflı finansal kuruluşlar (Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası vb.), ihracat kredi kuruluşları (Hermes, US Exim vb.) ve sektör bazlı özel fonlar yer alıyor. Bu çok çeşitli kaynaklardan sağladığımız fonları müşterilerimize çok uygun şartlarda ve uzun vadeli olarak aktarıyoruz. Özellikle yurt dışından makine-ekipman ithalatı yolu ile yapılacak yatırımlarında, ihracat kredi kuruluşları (ECA-Export Credit Agency) kaynaklı, uzun vadeli ve uygun maliyetli fonları ile leasingin avantajlarını birleştirerek müşterilerimize sunuyoruz.

Leasing sektörünün ilk ve tek Eurobond ihracı ve yine aynı yılın sonunda geliştirdiğimiz orta vadeli tahvil ihraç programıyla bugüne kadar uluslararası piyasalarda farklı döviz cinslerinde 15’in üzerinde farklı ihraç gerçekleştirdik. Bu kaynaklar ile sağladığımız fonları, yeni finansal ürünler ve uzman operasyonel
destek ile birleştirerek müşterilerimize maliyet ve zaman avantajı sunuyoruz” bilgisini verdi.


İş makineleri liderlik koltuğunu geri aldı

Yılın ilk yarısında leasing sektöründe 3 milyar dolar tutarında işlem hacmi gerçekleştirildiğine işaret eden Garanti Leasing Genel Müdürü Ünal Gökmen, “İş ve inşaat makineleri grubunu değerlendirdiğimizde geçtiğimiz dönemlerde ‘sat ve geri kirala’nın hızlı yükselişi ile kaptırdığı liderlik koltuğunu tekrar aldığını ve yüzde 25’e yakın pazar payı ile leasing sektöründe en çok işlem yapılan ürün grubu olduğunu görüyoruz” bilgisini verdi. Aynı zamanda iş ve inşaat makineleri, geçtiğimiz sene ile karşılaştırıldığında işlem hacmini en çok artıran ürün grubu olduğunu belirten Ünal Gökmen, “Garanti Leasing özelinde baktığımızda sektör ortalamasının üzerinde ve en çok finansman sağladığımız ürün grubu iş ve inşaat makineleri” diye konuştu.

Temmuz ayının, Şeker Bayramı ve ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle son 5 yılın en düşük işlem hacminin gerçekleştiği aylardan biri olduğuna işaret eden Gökmen, “2016 yılına baktığımızda ilk 4 aylık sürecin oldukça iyi tamamlandığını, mayıs ve haziran ayında düşmeye başlayan işlem hacminin, temmuz ayında bayram ve ardından yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle oldukça düşük olduğunu gözlemliyoruz” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz sonrasında bazı müşterilerimizin yatırım kararlarını askıya aldığını görüyoruz” diyen Ünal Gökmen, “Ancak, leasing sektörünün oyuncuları olarak bu dönemde gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize olan etkilerini izliyoruz. Reel sektöre destek olmak adına darbe girişimi öncesinde olduğu gibi kredi politikamıza devam ediyoruz” dedi.

Belirsizlik ortamında yatırım kararını arttırıcı teşviklerin piyasaya olumlu etki sağlayacağına değinen Gökmen, “Tüm sektörlerde öncelikle yatırımcının yatırım kararı alması gerekiyor. Önümüzdeki dönem için, yatırımı artırıcı kararların,
teşviklerin sektöre olumlu yönde etki edeceğini düşünüyoruz. Yaşanan belirsizlik ortamına rağmen yılın son çeyreğinde eski yıllardaki işlem hacimlerine ulaşmayı planlıyoruz, bu doğrultuda sene başında belirlediğimiz rakamlarda hiçbir değişiklik yapmadan aynı sene sonu hedefine koşuyoruz.

Leasing şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynak kullanımlarında bankalarda olduğu gibi getirilecek vergi muafiyeti, leasing şirketlerinin piyasayı daha uygun maliyetlerle fonlamasına neden olacaktır. Gerek devletin, gerekse de sektörün sağlayacağı teşvikler ile yılın son çeyreğinde eski hacimlerinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Aynı zamanda iş makineleri sektöründe de operasyonel kiralamanın payının arttığını gözlemliyoruz. Biz de bu süreçte kiralama yapan firmalara finansman desteğimizi arttırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.


İş ve inşaat makinelerinde talep güçlü seyrediyor

DenizLeasing Genel Müdürü Kahraman Günaydın, iş ve inşaat makinelerinin, leasing sektörü açısından her zaman rekabetin yüksek olduğu ve tüm şirketlerinin aktif olduğu bir alan olduğunu söyledi. Kahraman Günaydın, “İnşaat sektörü ülke ekonomisinin lokomotifi olduğu gibi, leasing için de oldukça kritik bir alan. Bu sektörde talep hala güçlü ve özellikle altyapı işlerinde yatırımlar devam ediyor. Bu doğrultuda iş ve inşaat makinelerine yönelik güçlü talebin de devam edeceğini düşünüyoruz. Sektörde yaşanan daralmaya rağmen, bu alanda büyümenin devam etmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yılın ilk yarısına bakıldığında, geçen yılın ilk yarısına göre toplam işlem hacminde dolar bazında yüzde 4 seviyesinde bir daralma söz konusu olduğunu aktaran Günaydın, “Sektörde yaşanan daralmaya rağmen iş makineleri tarafında işlem hacimlerinde geçen yılın ilk yarısına kıyasla artış gözleniyor. İkinci çeyrek itibariyle ulaşılan 438 milyon dolar işlem hacmi ile sektörün toplam işlem hacminin yaklaşık yüzde 26’sı bu alandan geliyor. Bu dinamik bu yıl da güçlü bir şekilde devam ediyor” bilgisini verdi.

DenizLeasing’in yılın ilk yarısında toplam kira alacağı ve karlılık anlamında sektördeki yerini koruduğuna da değinen Kahraman Günaydın, “Yılın geri kalanı için de yine KOBİ segmenti öncülüğünde; iş ve inşaat makineleri, sağlık, gayrimenkul ve yenilenebilir enerji alanlarına odaklanmaya devam ederek büyümeye devam edeceğiz. Büyümenin yanı sıra etkin risk yönetimi ve karlılık da bu yıl bizim için önemli başarı kriterleri olacak” ifadelerini kullandı. Operasyonel leasing tarafında da, sektörde bir ilk olarak kendi bünyelerinde filo araç kiralama alanında hizmet verdiklerini hatırlatan Günaydın, “Filo tarafında da yıl sonu itibari ile 3 bin araç adedine ulaşmayı hedefl iyoruz. Yılın geri kalanı için özellikle operasyonel leasing alanındaki potansiyel fırsatları da değerlendirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.


BNP Paribas Leasing’de hedef daha çok KOBİ

BNP Paribas Leasing Genel Müdürü Kağan Yaşa, yılın kalan yarısı ve 2017 yılı için, iş makinesi sektörü başta olmak üzere, tarım sektörü, bilgisayar yazılım leasingi ve operasyonel kiralamayı, ana büyüme alanları olarak belirlediklerini söyledi. Kağan Yaşa, “TEB müşterilerinin özellikle de KOBİ’lerin farklı sektörlerdeki taleplerini hedefliyoruz. Amacımız, işlem adedinde sektör liderliğini devam ettirerek çok sayıda müşteriye ulaşmaktır” dedi.

Hem yeni işlem hacmi hem de sözleşme adetlerinde yıllar itibarıyla artarak büyüyen bir grafik çizdiklerini belirten Yaşa, “2016 yılı Haziran ayı verilerine göre işlem hacminde 3. sırada, sözleşme adedinde ise ilk sırada yer alıyoruz. İş makinesi, tarım, IT ve ofis ekipmanları sektörlerinde lider konumdayız” bilgisini verdi.


Yaşa, iş ve inşaat makineleri üretici ve distribütörlerinin yanı sıra Türk Ekonomi Bankası şubeleri aracılığı ile son kullanıcıya ulaştıkları sektörde müşterilerine destek sunarken, BNP Paribas Leasing Solutions’ın uluslararası düzeyde anlaşmalı olduğu satıcı firmalar ile geliştirdiği ortak çözümlerin Türkiye’deki yatırımcılara ulaşmasını sağladıklarını ifade etti.

2016’nın ilk yarısında leasing sektörüne gayrimenkul hariç bakıldığında 2015 yılı 6 aylık döneme kıyasla yüzde 5 büyüdüğüne işaret eden Yaşa, şöyle devam etti: “İş makineleri özelinde ise sektör geçen seneyle karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 8 oranında büyüme kaydetmiş, toplam sektörün yüzde 25’ini oluşturdu. Gayrimenkul sektörünün payı geçen sene yüzde 28 iken bu sene ilk 6 ay sonrası hacminde yüzde 10.1 pazar payı ile 3. sırada bulunmaktayız. İş makinesi sektörü özelinde ise yüzde 21 pazar payına sahibiz. İmzalanan sözleşme adedine baktığımızda ise yüzde 17’lik pazar payı ile sektörün lideri konumunda yer alıyoruz.”

İş makinesi sektörünün 2016 yılı ilk yarı verilerine göre geçen seneyle karşılaştırmalı olarak yaklaşık yüzde 10 büyüdüğünü belirten Yaşa, iş makinesi sektörü özelinde satıcılarla geliştirdikleri uluslararası düzeyde işbirlikleri ve özel kampanyalar ile geçen seneye oranla büyüme kaydettiklerine de değindi. Devam eden ve tamamlanan özel ve devlet destekli projelerin bu büyümede çok büyük bir etkisi olduğunun altını çizen Yaşa, “2017 yılında da bu projelerin pozitif etkisi ile sektörün yüzde 5 oranında büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Bu konularda ilginizi çekebilir