Merkez'in resmi rezerv varlıkları arttı

TCMB resmi rezerv varlıkları şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının), Şubat 2016 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı. 

Buna göre resmi rezerv varlıkları, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 112,8 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre 854 milyon dolar artarak 92,2 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıklar da yüzde 3 artışla 19 milyar dolara ulaştı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) bir önceki aya göre yüzde 17,2 artarak 11,66 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın 7,8 milyar doları anapara, 3,8 milyar dolar faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 2,8 milyar doları bir ay, 1 milyar dolar 2-3 ay ve 7,8 milyar doları 4-12 ay içerisinde ödenecek.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (kalan vadesi bir yıldan uzun KMDTH, bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 3 artarak 74,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.