Özel sektörün yurtdışı kredi borcu 6.2 milyar dolar arttı

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 nisan ayı sonunda 162,6 milyar dolar oldu

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 2014 nisan ayı sonunda geçen yıl sonuna göre 6,2 milyar dolar artarak 162,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2014 yılı nisan ayına ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcuna ilişkin gelişmeleri yayımladı.

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 6,2 milyar dolar artarak 162,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar dolar, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,4 milyar dolar arttığı gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 313 milyon dolar arttığı ve tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 487 milyon dolar yükselişle 2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,2 milyar dolar artarken, tahvil stokunun ise 3,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç toplam kredi borcunun yüzde 88,9'unu oluşturan özel alacaklılara olan borç bir önceki yıl sonuna göre 4,5 milyar dolar arttı ve  yüzde 11,1'ini oluşturan resmi alacaklılara olan borçlar ise 18 milyon dolar azaldı. Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı nisan sonu itibarıyla Türkiye'de yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2013 yıl sonuna göre 526 milyon doları artarak 21,1 milyar dolar; yabancı ticari bankalardan sağlamış oldukları krediler ise 1,4 milyar dolar artarak 36,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 162,6 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,3'ünün dolar, yüzde 34,9'unun avro, yüzde 6,4'ünün Türk Lirası ve yüzde 1,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, nisan sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun yüzde 53,8'ini oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 87,4 milyar dolar tutarındaki borcun, yüzde 58,1'i hizmetler sektörü, yüzde 41,4'ü sınai sektörler ve yüzde 0,5'i de tarım sektörü tarafından kullanıldı.

Kısa vadeli kredi borcu 40,7 milyar dolar

2014 nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 386 milyon dolar artarak 40,7 milyar dolar oldu. Borçluya göre dağılım incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 825 milyon dolar azaldı, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 938 milyon dolar arttı.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı 40,7 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun yüzde 52,9'unun dolar, yüzde 38,4'ünün avro, yüzde 8,2'sinin Türk Lirası ve yüzde 0,5'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 72,9 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.

 

Bu konularda ilginizi çekebilir